Spring naar navigatie Spring naar inhoud

In gesprek met kandidaat Tweede Kamerlid Wieke Paulusma over leefstijlbevordering en de toekomst van het verpleegkundig vak in de ggz

vrijdag 3 november 2023

Tijdens een werkbezoek van kandidaat Tweede Kamerlid Wieke Paulusma aan GGZ Drenthe op 3 november 2023 stonden preventie, leefstijlbevordering en verdere professionalisering van het vak van de verpleegkundige centraal. Dit zijn belangrijke thema's, omdat veel mensen in Drenthe kampen met een combinatie van mentale en lichamelijke klachten. Preventie en gezond leven dragen bij aan verminderen van deze problemen en zijn daarom een belangrijk uitgangspunt in het Integraal Zorg Akkoord. Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het contact met patiënten over herstel en leefstijl.

Preventie en leefstijlbevordering
Mensen met ernstige psychische problemen hebben een kortere levensverwachting. Eén van de oorzaken is een ongezondere leefstijl. Psychische en lichamelijke problemen hangen nauw met elkaar samen. Als het lichamelijk niet goed gaat, kunnen psychische problemen verergeren, en omgekeerd. Uit eigen onderzoek onder meer dan 4000 patiënten blijkt dat een derde van hen hart- en vaatproblemen heeft, vaak in combinatie met diabetes. Twee derde kampt met overgewicht, van wie een derde met ernstig overgewicht (obesitas). Dit is twee keer zoveel als de algemene bevolking van Drenthe.

→ Lees ook het Regiobeeld Drenthe.

Alle patiënten lichamelijk screenen
Nicolette Moes, projectmanager MOPHAR en Leefstijl, lichtte toe dat we bij GGZ Drenthe al tien jaar aandacht hebben voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van patiënten. Alle nieuwe patiënten krijgen een uitnodiging voor een lichamelijke screening. Dat gebeurt tijdens een speciaal spreekuur, waarin een verpleegkundige lengte, bloeddruk, gewicht en buikomvang meet en bloedonderzoek plaatsvindt.
 
Leefstijltraining
Een leefstijltraining kan onderdeel zijn van de behandeling. Deelnemers krijgen informatie en opdrachten over onder meer voeding, bewegen en ontspanning. En praktijklessen, zoals gezond eten kopen en koken. Bovendien wordt iemand uit het gezin van de patiënt nauw betrokken, waardoor het makkelijker wordt om vol te houden én het hele gezin gezonder kan gaan leven. Binnenkort worden de leefstijltrainingen ook aangeboden aan patiënten tijdens de wachttijd voor een ggz-behandeling. Zo helpen we voorkomen dat psychische en/of lichamelijke problemen verergeren.
 
Preventie en gezond leven actielijnen in het IZA
Preventie en gezond leven zijn een belangrijk uitgangspunt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). In Drenthe zijn we druk bezig het Regioplan voor IZA vorm te geven. Twee van de zes actielijnen, namelijk leefstijl en mentale gezondheid, hebben als doel om ziekte/ggz-klachten te voorkomen. Daardoor neemt het welbevinden van mensen toe, worden de wachtlijsten in de ggz verkort en blijft specialistische zorg beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben.

Professionalisering van verpleegkundigen
Verpleegkundigen vormen veruit de grootste beroepsgroep binnen de zorg, ook bij GGZ Drenthe. Zij spelen een sleutelrol in het contact met patiënten. Het gaat in de ggz niet alleen over herstel bij een psychische kwetsbaarheid en wat dit voor iemand betekent, maar ook over hoe je omgaat met de gevolgen van de psychische aandoening, wat je kunt doen om je sterke kanten te versterken en hoe je je leven verder oppakt. Leefstijltraining kan hier onderdeel van zijn. 

Toekomst van het verpleegkundig vak in de ggz
Om ook in de toekomst kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden, moeten we met elkaar de zorg anders gaan vormgeven. Binnen GGZ Drenthe nodigen we verpleegkundigen nadrukkelijk uit om hier actief aan bij te dragen en om deel te nemen in beleidsontwikkeling, vertelde Mandy Benjamins, projectleider professioneel zeggenschap en voorzitter van de vakgroep verpleegkunde. Het is daarbij belangrijk dat verpleegkundigen zich bewust zijn van hun eigen beroepsidentiteit, positie en competenties. En dat zij zeggenschap op hun eigen vakgebied hebben. De vakgroep verpleegkundigen van GGZ Drenthe is hier volop mee bezig. 

Wieke Paulusma is woordvoerder zorg voor D’66 en woont in het Noorden van het land. Ze draagt de zorg een warm hart toe. In het verleden was ze onder andere werkzaam als leidinggevende bij Icare en als wijkverpleegkundige in de thuiszorg. In de Tweede Kamer heeft ze het belang van gezonde leefstijl al meermalen onder de aandacht gebracht.

Eerste paal geslagen voor nieuwbouw Acute Psychiatrie in Assen

Op maandag 30 oktober heeft een verpleegkundige van de High & Intensive Care de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw Acute Psychiatrie in Assen. In en vanuit een prachtig nieuw pand gaan we vanaf 2025 klinische en ambulante acute psychiatrische zorg bieden aan volwassenen in Drenthe.

Jubileum CVBP: een inspirerende en boeiende dag

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie bestaat 10 jaar! Dit hebben we afgelopen dinsdag 17 oktober gevierd door een boeiende dag te organiseren met interessante sprekers, activiteiten en momenten om elkaar te ontmoeten. Het thema van de dag was 'Tien jaar samen'.