Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis

woensdag 4 januari 2023

Ben je psychiater, psycholoog of verpleegkundig specialist en wil je meer weten over slaap, slaapproblemen en de behandeling van slaapstoornissen? Meld je aan voor de cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-i). 

Chronische insomnie (DSM-5: insomniastoornis) is de meest voorkomende slaapstoornis en komt vaak voor in combinatie met andere psychische stoornissen. Chronische insomnie is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische klachten en houdt deze ook in stand. Het is dus belangrijk om een insomniastoornis te diagnosticeren en te behandelen.

Deze cursus is bedoeld om kennis te verkrijgen over slaap, chronische insomnie en de evidence based behandeling van eerste keus hiervan: kortdurende cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I).

In deze cursus wordt overgebracht hoe gezonde slaap in zijn werk gaat en wat er mis gaat in het geval van chronische insomnie. De diagnostiek en behandeling van deze stoornis komen uitgebreid aan bod. Psycho-educatie, gedrags- en cognitieve interventies passeren in verschillende vormen de revue en we gaan oefenen met diverse onderdelen van het CGT-I protocol. Op de tweede dag is er tijd voor casussen van de cursisten en lichten we de rol van slaapmedicatie toe. Tot slot wordt ingegaan op de toepassing van CGT-I bij jongeren en ouderen en wordt kort de behandeling van nachtmerries en circadiane ritmestoornissen besproken.

Lees verder over de cursus CGT-i

Daat-Drenthe wordt kleiner

Werk/leerbedrijf en dagbesteding Daat-Drenthe, onderdeel van GGZ Drenthe, is verliesgevend en moet krimpen. Daarover heeft GGZ Drenthe een voorgenomen besluit genomen. De activiteiten worden voortgezet, veelal elders en deels bij Daat-Drenthe. Samen met de deelnemers wordt gezocht naar een passend alternatief. Het is nog niet duidelijk in welke vorm en omvang Daat-Drenthe verder gaat. Dat staat in een “transitieplan”, dat begin volgend jaar - na medezeggenschap - wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Promotie Maaike van Veen: slaap en agressie

Psychiater Maaike van Veen van GGZ Drenthe is donderdag gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek over het verband tussen slecht slapen en agressie. Het onderzoek biedt mogelijkheden woede, vijandigheid en agressief gedrag te verminderen bij (forensisch) psychiatrisch patiënten.