Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Cursussen

Het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie biedt de volgende cursussen aan: 

Cursus Cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I)

Data
25 april 2023 en 6 juni 2023

Locatie
Zo mogelijk fysiek, dan op het terrein van GGZ Drenthe, gebouw ’t Proathoes.
Indien fysiek niet mogelijk is dan wordt de cursus via Teams gegeven.

Doelgroep
Psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten van binnen en buiten GGZ Drenthe.

Inhoud van de cursus
Chronische insomnie (DSM-5: insomniastoornis) is de meest voorkomende slaapstoornis en komt vaak voor in combinatie met andere psychische stoornissen. Chronische insomnie is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische klachten en houdt deze ook in stand. Het is dus belangrijk om een insomniastoornis te diagnosticeren en te behandelen.

Deze cursus is bedoeld om kennis te verkrijgen over slaap, chronische insomnie en de evidence based behandeling van eerste keus hiervan: kortdurende cognitieve gedragstherapie voor insomniastoornis (CGT-I).

In deze cursus wordt overgebracht hoe gezonde slaap in zijn werk gaat en wat er mis gaat in het geval van chronische insomnie. De diagnostiek en behandeling van deze stoornis komen uitgebreid aan bod. Psycho-educatie, gedrags- en cognitieve interventies passeren in verschillende vormen de revue en we gaan oefenen met diverse onderdelen van het CGT-I protocol. Op de tweede dag is er tijd voor casussen van de cursisten en lichten we de rol van slaapmedicatie toe. Tot slot wordt ingegaan op de toepassing van CGT-I bij jongeren en ouderen en wordt kort de behandeling van nachtmerries en circadiane ritmestoornissen besproken.

Leerdoelen

 • kennis over slaap;
 • uitgebreide kennis over chronische insomnie;
 • kennis en kunde betreffende cognitieve gedragstherapie voor insomnie;
 • basiskennis over medicamenteuze behandeling van insomnie;
 • basiskennis over behandeling van nachtmerries en circadiane ritmestoornissen;
 • basiskennis over behandeling bij specifieke doelgroepen jongeren en ouderen.

Docenten
Mw. I.M. Ensing, MSc, gz-psycholoog, somnoloog, gedragstherapeut VGCt®
Mw. Dr. R.F. Riemersma-van der Lek, psychiater, behandelcoördinator

Accreditatie

 • NVvP: 12 punten
 • VSR: 12 punten
 • FGzPt: 13 punten
 • VGCt: 13 punten

De cursus is goedgekeurd door de CBT-I Academy van de European Sleep Research Society.
Er wordt een certificaat van deelname uitgereikt bij tenminste 80% aanwezigheid.

Kosten
Medewerkers GGZ Drenthe: 400,- euro
Externen: 600,- euro
De cursus is beide dagen inclusief lunch. 

De cursus gaat door vanaf 8 deelnemers, met een maximum van 16 deelnemers.
Annulering met restitutie van de kosten is mogelijk tot 1 week voor de eerste cursusdag.

Inschrijven
Medewerkers van GGZ Drenthe kunnen zich inschrijven via het Leerportaal. 

Komt u van buiten GGZ Drenthe? Stuur dan een e-mail naar slaapcentrum@ggzdrenthe.nl met vermelding van:
- naam
- geboortedatum
- functie
- BIG- of ander registratienummer t.b.v. accreditatie
- werkplek, inclusief adres t.b.v. toezenden certificaat
Hierna ontvangt u een link voor inschrijving.

Aanbevolen literatuur

- Riemann, D, Baglioni, C, Bassetti, C, Bjorvatn, B, Dolenc Groselj, L, Ellis, JG, et al. (2017). European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. Journal of Sleep Research, 26, 675-700. https://doi.org/10.1111/jsr.12594
- Riemann, D, Benz, F, Dressle, RJ, Espie, CA, Johann, AF, Blanken, TF, et al. (2022). Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. Journal of Sleep Research, 31, 1-18. https://doi.org/10.1111/jsr.13604
- Verbeek, I & Van de Laar, M. (2015a). Behandeling van langdurige slapeloosheid. Protocollen voor de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Meer informatie
De cruciale rol van slaap (VGCt)
Slaapproblemen: van slecht naar beter slapen - introductie (Minddistrict)
Slaapproblemen: je hebt het in je om beter te slapen (Minddistrict)

Psychofarmaca en slaap

Psychiaters Rixt Riemersma en Maaike van Veen geven een korte cursus over de effecten van psychofarmaca op de slaap. Hierbij ligt het aandachtspunt op de medicamenteuze aspecten van behandeling van slapeloosheid. 

Data

 • 12 juni 2023 en 26 juni 2023
 • 9 oktober 2023 en 6 november 2023

De cursus wordt online gegeven.

Doelgroep
We nodigen psychiaters, (huis)artsen, AIOS en verpleegkundig specialisten van harte uit om de cursus bij te wonen. 

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit twee delen van anderhalf uur. De docenten presenteren de cursus gezamenlijk vanuit de GGZ Drenthe opleidingsstudio. Hierbij gebruiken zij digitale middelen zoals Mentimeter, om de theoretische kennis op een interactieve wijze te bespreken en toetsen.

Het eerste deel is basaal (neurobiologisch) van aard en start met een overzicht over processen die slaap en waak reguleren. Voor een passende inzet van psychofarmaca voor slaapstoornissen, is kennis van de verschillende slaapstoornissen en diagnostiek daarvan nodig. Voorts worden diverse belangrijke aspecten van psychofarmaca en hun invloed op de processen die slaap reguleren behandeld. Daarin komen diverse subgroepen psychofarmaca aan de orde, zowel wat betreft hun potentie voor behandeling als verstoring van de slaap.

In het tweede deel gaan we in op somatische aspecten, zoals comorbide slaapstoornissen en effecten van somatische farmaca op de slaap. Factoren die samenhangen met leefstijl, zoals gebruik van nicotine, cafeïne en alcohol komen eveneens aan bod. Specifieke aandacht is er voor de bijwerkingen en eventuele invloed op de rijvaardigheid, omdat deze vaak de keuze voor bepaalde middelen voor individuele patiënten sterk beïnvloeden.

De geldende richtlijnen en niet-farmacologische interventies komen tenslotte kort aan bod. Deelnemers krijgen praktische adviezen over de farmacologische aspecten van het behandelen van slaapproblemen in de psychiatrie, waarbij er wederom aandacht is voor het afwegen van voor- en nadelen en het belang van goede begeleiding bij de wens van patiënten tot afbouwen van langdurig gebruikte slaapmedicatie.

Aan de hand van casuïstiek vertalen we de theoretische kennis op interactieve wijze naar de klinische praktijk.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus Psychofarmaca en slaap:

 • kennen deelnemers de processen die van belang zijn voor het reguleren van slaap en waak;
 • hebben deelnemers handvatten om diagnostische afwegingen te maken met betrekking tot slaapproblemen in de psychiatrie;
 • weten deelnemers welke effecten verschillende psychofarmaca hebben op diverse neurotransmitters die van specifiek belang zijn voor het beïnvloeden van slaap en waak;
 • kennen deelnemers de belangrijke eigenschappen van psychofarmaca die invloed hebben op de keuze van specifieke middelen voor het behandelen van slaapproblemen (werkingsduur en bijwerkingen);
 • weten deelnemers waar zij op moeten letten bij patiënten met een combinatie van psychiatrie, somatiek en slaapproblemen, die psychofarmaca gebruiken;
 • hebben deelnemers kennis van de plaats van psychofarmaca ten opzichte van niet-farmacologische interventies, gebaseerd op de geldende richtlijnen;
 • kennen deelnemers de stappen die nodig zijn voor een verantwoorde afbouw van slaapmedicatie.

Programma
De cursus Psychofarmaca en slaap wordt over twee dagen gegeven. Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1:
15.30-16.00:      Opbouw en regulatie van het slaap-waak ritme, neurobiologische aspecten

16.00-16.30:      Gevolgen van verstoorde slaap, verschillende typen slaapstoornissen

16.30-17.00:      Psychofarmaca en invloed op slaap-waakritme

Dag 2:
15.30-16.00:      Vervolg psychofarmaca, invloed van somatische farmaca en leefstijl

16.00-16.30:      Behandelrichtlijnen: cognitieve gedragstherapie versus medicatie

16.30-17.00:      Afwegingen per individuele patiënt: inzet en afbouwen van slaapmedicatie

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 110,-.
Voor medewerkers van GGZ Drenthe zijn de deelnamekosten € 95,-
Na inschrijving ontvang je een betalingsverzoek.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en VSR.

Inschrijving 
Mail om je in te schrijven naar slaapcentrum@ggzdrenthe.nl.

Contact

GGZ Drenthe Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie
Postbus 30007, 9400 RA Assen
Dennenweg 9, gebouw 't Kwartier, 9404 LA Assen
T (0592) 33 46 32 (bereikbaar tijdens kantooruren.

Een vraag stellen aan het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Zorgvragen over persoonlijke psychische situaties behandelen wij niet per e-mail. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen. Bellen (tijdens kantooruren) kan met het Aanmeldcentrum GGZ Drenthe via het algemene telefoonnummer (0592) 33 48 00.