Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Intake en diagnostiek in het Slaapcentrum

Diagnostiek

Bij het GGZ Drenthe Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie doen we uitvoerig diagnostiek om tot een goed onderbouwde conclusie en behandeladvies te komen. 

Vragenlijsten

Voorafgaand aan de intake sturen we u vragenlijsten toe. Soms worden deze vragenlijsten aan u meegegeven tijdens de intake. De vragenlijsten hebben tot doel uw slaapproblemen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. 

Intake

Tijdens het intakegesprek worden uw slaap(klachten) uitgebreid in kaart gebracht. Het gesprek is met een arts of psycholoog. Er is aandacht voor de geschiedenis van uw slaapproblemen, hoe het slapen nu gaat en of er slaapverstoorders zijn tijdens de nacht, zoals pijn of ademhalingsproblemen.

Ook vragen we naar de gevolgen van uw  slaapproblemen overdag. Uw psychische klachten en eventuele lichamelijke klachten worden (kort) besproken. Daarnaast kijken we naar uw medicatie- en middelengebruik, zoals cafeïne, nicotine, alcohol en drugs. Verder bespreken we met u wat uw doelen en verwachtingen zijn over  het onderzoek en de behandeling van uw slaapproblemen.

Het intakegesprek duurt één à twee uur.  Uw partner of andere naaste mag natuurlijk meekomen.

→ Lees de folder 'Welkom bij GGZ Drenthe'

Aanvullende onderzoeken

Aan de hand van het intakegesprek wordt besloten welk aanvullend onderzoek nodig is om tot een complete diagnose te komen. 

De meest voorkomende onderzoeken zijn:

Actigrafie

Actigrafie is een meetmethode die uw slaap-waakpatroon over een langere periode registreert. Een actiwatch is een soort horloge dat beweging (activiteit) meet. Met behulp van software wordt uit die meting afgeleid hoe uw slaapwaakpatroon is. Er wordt een inschatting gemaakt van onder andere de hoeveelheid en het patroon van activiteit overdag en ’s avonds, de bedtijden, de tijd in bed, de slaaptijd, het aantal keren wakker worden en lichamelijke onrust gedurende de nacht. In de week of weken dat u de actiwatch draagt houdt u een slaap-waakdagboek bij ter aanvulling op en vergelijking met de gegevens van de actigrafie. 

Polysomnografie (klinisch/ambulant)

Afhankelijk van welke klachten u precies heeft, besluiten we of een slaapregistratie nodig is. Dit heet een polysomnografie (PSG). Een PSG kan bij u thuis plaatsvinden (ambulant: APSG) of in een kliniek van GGZ Drenthe (klinisch: KPSG).  

Tijdens dit onderzoek meten we uw slaap wordt met behulp van diverse apparatuur. We meten uw hersengolven en daarnaast doen we metingen van onder andere de ademhaling, hartslag en spierspanning. Wanneer het slaaponderzoek thuis plaatsvindt, krijgt u  op de poli van het Slaapcentrum sensoren op uw hoofd geplakt, die aan meetapparatuur gekoppeld zijn. Dan komt u de volgende dag weer terug om alles te laten verwijderen. Wanneer het slaaponderzoek bij GGZ Drenthe plaatsvindt, ontvangen we u in onze slaapkliniek in Beilen (Altingerweg 1, gebouw De Lotting), waar u overnacht .  

In onderstaand filmpje is te zien hoe een klinische polysomnografie verloopt.


Melatoninebepaling

Wanneer sprake is van slaapproblemen die te maken hebben met de biologische klok kunnen we onderzoek doen naar de timing van de productie van het hormoon melatonine. Dit noemen we een DLMO-onderzoek: Dim Light Melatonine Onset. Tijdens dit onderzoek verblijft u 12 of 24 uur in gedimd licht in de slaapkliniek van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie in Beilen (Altingerweg 1, gebouw De Lotting). 

Omdat het voor het onderzoek belangrijk is dat er weinig licht aanwezig is draagt u gedurende de 12 of 24 uur een zonnebril. U krijgt op vastgestelde tijden een watje waar u op kunt kauwen, hierin wordt uw speeksel verzameld. 

Dutjestest

Het kan zijn dat een 'dutjestest' nodig is, oftewel de Multiple Sleep Latency Test (MSLT). In dit onderzoek kijken we naar de oorzaak van overmatige slaperigheid overdag. We vragen u om vier keer een dut te doen gedurende de dag. Tijdens deze dutten kijken we hoe snel u in slaap valt en welke slaapstadia er optreden. De MSLT vindt plaats in de slaapkliniek van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie in Beilen (Altingerweg 1, gebouw De Lotting ), meestal aansluitend op een KPSG (zie hierboven bij Polysomnografie).

Het onderzoek is van 8:00 tot ongeveer 17:00 uur. Om 8:00 wordt u gewekt, waarna we u om 10:00, 12:00, 14:00 en 16:00 uur vragen om te proberen 20-35 minuten te gaan slapen. Na het onderzoek worden de elektroden verwijderd en kunt u weer naar huis. 

Behandeladvies

Op basis van de intake en de onderzoeken stellen we een diagnose en volgt een behandeladvies. Als u hiermee akkoord gaat, kan de behandeling beginnen en hoort u hoe het verder gaat.

Contact

GGZ Drenthe Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie
Postbus 30007, 9400 RA Assen
Dennenweg 9, gebouw 't Kwartier, 9404 LA Assen
T (0592) 33 46 32 (bereikbaar tijdens kantooruren.

Kosten

Een behandeling bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie wordt vergoed als er sprake is van een psychische aandoening of een vermoeden daarvan én de slaapproblemen aanvullend behandeld moeten worden. 

Meer informatie over kosten en eigen risicoLees en bekijk verhalen van patiënten

Wachttijden

Informatie over de wachttijden van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie vindt u bij de wachttijden van GGZ Drenthe.

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Patiëntinformatie A-Z

Een vraag stellen aan het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 –33 46 32.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.