Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Behandelingen

Op basis van uw situatie en uw diagnose stelt het GGZ Drenthe Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie een behandelplan op. We geven u altijd eerst uitleg over slaap, de werking van slaap en over gewoontes die de slaap bevorderen of juist verstoren. 

Het komt vaak voor dat meer dan één behandeling wordt geadviseerd. Bepaalde behandelingen kunnen het beste naast of juist na elkaar worden gegeven. Dat overleggen we altijd met u.

De behandelmogelijkheden zijn zeer uitgebreid en omvatten onder andere lichttherapie, therapie voor slapeloosheid, medicijnen, steun bij de ademhaling in de nacht.  

Meest voorkomende behandelingen

Cognitieve gedragstherapie bij insomnie - CTG-I

Slapeloosheid die lang aanhoudt is de meest voorkomende slaapstoornis onder de algemene bevolking: tussen de 4 en 10 van de 100 mensen heeft hier last van. Wanneer u psychische en/of lichamelijke klachten hebt, wordt de kans nog groter dat u met slapeloosheid te maken krijgt. We spreken van langdurige slapeloosheid (chronische insomnie) als u:

  • Minstens drie keer per week, gedurende minstens drie maanden problemen hebt met inslapen, doorslapen en/of vroeg wakker worden en
  • Hier overdag last van hebt.

We spreken niet van een slaapstoornis als kort slapen het gevolg is van te weinig gelegenheid hebben om te slapen (bijvoorbeeld door werk) en ook niet als het puur komt door omstandigheden zoals geluidsoverlast.  

Uit onderzoek blijkt dat  een kortdurende gespreks- en oefenbehandeling de best werkende behandeling voor langdurige slapeloosheid is. Deze behandeling heet cognitieve gedragstherapie bij insomnie (CGT-I). Deze behandeling werkt op de lange duur beter dan slaapmedicatie, omdat het de oorzaken van de slapeloosheid aanpakt. Naast de slaap kunnen door deze behandeling ook de stemming en kwaliteit van leven verbeteren.

Bij CGT-I leert u eerst over de functie en werking van slaap. Vervolgens krijgt u door uitleg en het bijhouden van een slaapdagboek inzicht in hoe uw slapeloosheid zichzelf in stand houdt. We geven u adviezen en oefeningen om uw gewoonten en gedachten te veranderen,  zodat ‘de cirkel wordt doorbroken’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beperken van de tijd die u wakker in bed doorbrengt, ontspanningsoefeningen, en het onderzoeken van uw zorgen over (uw) slaap.

Het aantal sessies dat nodig is, verschilt: soms bent u met een paar keer klaar en soms zijn er omstandigheden die maken dat het langer duurt. Dat kunnen bijvoorbeeld bijkomende psychische of lichamelijke klachten zijn of de invloed van medicatiegebruik. Uw behandelaar zal regelmatig het behandelresultaat met u evalueren.

Chronotherapie

U krijgt chronotherapie wanneer er sprake is van een stoornis van de biologische klok, zoals bij een vertraagd of vervroegd slaapritme. Het doel van chronotherapie is om het slaap-waakritme te verschuiven naar gewenste tijden en het daarop vast te zetten. Dit wordt bereikt door middel van het aanleren van gezonde slaapgewoontes, het stap-voor-stap verschuiven van de bedtijden en gebruik van licht met behulp van een lichtbak. Wanneer nodig schrijven we melatonine voor als ondersteunend middel. 

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Rescripting (EMDR) is een therapeutische techniek die soms wordt toegepast als onderdeel van de behandeling van slaapproblemen. Dit kan bijvoorbeeld bij nachtmerries of wanneer een traumatische gebeurtenis angst rondom het slapen veroorzaakt. Meer informatie: EMDR bij GGZ Drentheen www.emdr.nl

Farmacotherapie

Afhankelijk van het type slaapstoornis kan het voor de behandeling nodig zijn om de medicijnen die u gebruikt aan te passen. Ook kan het advies zijn om een nieuw medicijn te starten om de slaapstoornis te behandelen. Dat gebeurt altijd in overleg met u, uw huisarts en uw psychiater of andere behandelaar. Daarbij wordt zorgvuldig afgewogen wat de mogelijke winst is ten opzichte van mogelijke bijwerkingen, en gekeken naar de samenhang met eventuele andere aandoeningen. 

Vaak gebruiken mensen met langdurige slaapproblemen al langere tijd medicijnen. Soms werken deze na verloop van tijd niet meer of hebben ze nadelige effecten op uw functioneren. Het kan dan wenselijk zijn om deze medicijnen geleidelijk af te bouwen. Ook daarbij is het van belang dat dit in overleg gaat met diverse betrokkenen en u goed begeleid wordt door onze psychologen en psychiaters.
Meer informatie: Farmacotherapie bij GGZ Drenthe

Imaginatie en Rescripting Therapie (IRT)

Imaginatie en Rescripting Therapie (IRT) voor nachtmerries is een therapie die de frequentie en intensiteit van nachtmerries doet afnemen. Er wordt geoefend met het inbeelden van een andere, positieve afloop van het ‘nachtmerriescript’. 

Positive Airway Pressure (PAP)

Wanneer er bij u een slaapapneusyndroom is vastgesteld is Positive Airway Pressure (PAP) een behandelmogelijkheid. De meest bekende variant is CPAP: Continuous Positive Airway Pressure. Bij een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) wordt de bovenste luchtweg gedeeltelijk of geheel geblokkeerd, waardoor ademen niet meer goed mogelijk is. De oorzaak hiervan is dat de spieren in de mond- en keelholte verslappen. Ook kan de tongbasis naar binnen vallen, waardoor de bovenste luchtwegen worden afgesloten. 

Een PAP-apparaat bestaat uit een kastje die is aangesloten op een luchtslang en een gezichtsmasker. Het masker plaatst u voor het slapengaan op uw mond en/of neus. De positieve luchtdruk die door het masker wordt toegediend voorkomt dat de luchtweg dichtklapt tijdens de slaap. U slaapt beter door omdat er geen of minder ademstops voorkomen.  

Er zijn zeer veel verschillende soorten maskers die passen bij een PAP-apparaat. De OSAS-verpleegkundige zal u begeleiden in het gebruik en instellen van de PAP-apparatuur. 


Positietherapie

Positietherapie wordt ingezet wanneer er sprake is van positieafhankelijke slaapapneu. Dit houdt in dat er alleen sprake is van slaapapneu wanneer u op uw rug ligt. De positietrainer is een klein apparaatje wat meet wanneer u op uw rug ligt. Zodra u op uw rug ligt geeft de positietrainer een trilling af, op die manier wordt u 'getraind' om een andere houding aan de te nemen. Doordat u niet meer op uw rug ligt verdwijnen de klachten van slaapapneu.

Lees hier: Slaaptips met de klok mee

Huisregels

Voor mensen in behandeling bij GGZ Drenthe gelden huisregels.

Contact

GGZ Drenthe Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie
Postbus 30007, 9400 RA Assen
Dennenweg 9, gebouw 't Kwartier, 9404 LA Assen
T (0592) 33 46 32 (bereikbaar tijdens kantooruren.

Kosten

Een behandeling bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie wordt vergoed als er sprake is van een psychische aandoening of een vermoeden daarvan én de slaapproblemen aanvullend behandeld moeten worden. 

Meer informatie over kosten en eigen risicoLees en bekijk verhalen van patiënten

Wachttijden

Informatie over de wachttijden van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie vindt u bij de wachttijden van GGZ Drenthe.

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Patiëntinformatie A-Z

Een vraag stellen aan het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.