Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Korte beschrijving

Bij Duurzaam Verblijf worden mensen uit Amsterdam, Rotterdam en Groningen opgenomen die lijden aan een combinatie van ernstige psychiatrische stoornissen, een verslaving, somatische problemen en soms een verstandelijke beperking. Opname en behandeling vinden plaats in beveiligde klinieken. Alle opnames vinden plaats met een Zorgmachtiging.

Het gaat om mensen die als gevolg van hun stoornissen en andere beperkingen grote problemen hebben in hun dagelijkse leven. Vaak gaat het om:

  • Psychiatrische problemen
  • Gedragsproblemen
  • Verslaafd
  • Lichamelijk ziek
  • Verstandelijke beperking
  • Dakloosheid; op straat leven
  • In de gevangenis gezeten
  • Wel hulp gekregen, hulp heeft niet genoeg geholpen
  • Familie of vrienden die zich machteloos voelen als het gaat om steun geven

De klinieken staan in Assen en Beilen. De klinieken zijn uniek in Nederland en bieden behandeling, zorg en steun op álle levensgebieden. Er wordt intensief gewerkt aan verandering van iemands persoonlijke omstandigheden. En daarmee aan een andere toekomst. Hiervoor zijn speciale behandelprogramma’s ontwikkeld die enkele jaren duren.

Doel

Het doel is mensen die het gevoel hebben machteloos aan de rand van de samenleving te staan, meer grip te te laten krijgen op hun eigen leven. Dat kan door inzicht te krijgen in eigen beperkingen. En door eigen en andere keuzes te leren maken. Daarnaast is het doel om door te gaan met hulp te bieden en andere manieren te vinden om hulp te geven die tot dan toe niet werden aangeboord, net zolang totdat er daadwerkelijk verbetering optreedt. 

Tijdens de intensieve behandeling in de kliniek wordt duidelijk wat iemand nodig heeft aan begeleiding en behandeling om zo zelfstandig mogelijk te leven. Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor de (culturele) achtergrond van de patiënten. En er wordt geprobeerd om het contact met familieleden en kennissen te herstellen. Dat is belangrijk omdat er dan een sociaal vangnet ontstaat met mensen die steun kunnen geven als iemand na behandeling in de kliniek weer op zichzelf staat. Behandeling gebeurt in een omgeving die beter beveiligd is dan de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Duurzaam Verblijf locatie Beilen

Sinds 2007 zit in Beilen de kliniek voor Duurzaam Verblijf voor ongeveer 120 patiënten die lijden aan een combinatie van psychiatrische stoornissen en een verslaving. In Duurzaam Verblijf locatie Beilen proberen we de uitzichtloze situatie te verbeteren door behandeling van de psychiatrische stoornissen en de verslaving. De behandeling is er op gericht het vertrouwen bij de patiënt in de hulpverlening te herstellen. Samen met patiënten werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijk leven. 

Duurzaam Verblijf locatie Assen

In 2009 is een aparte afdeling gestart voor ongeveer 30 patiënten die lijden aan een combinatie van psychiatrische stoornissen, een verslaving én een verstandelijke beperking. Deze patiënten hebben vanwege hun verstandelijke beperking een andere manier nodig om te leren en inzicht te krijgen in hun beperkingen. De behandeling is erop gericht een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. De kliniek is gehuisvest in Assen. 

Hoe gaat het bij Duurzaam Verblijf?

U heeft vanwege de gedragsproblemen door uw psychiatrische stoornissen bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg niet de behandeling gekregen die u nodig heeft. Bovendien bent u niet gemotiveerd voor behandeling, mede omdat u geen vertrouwen heeft in de hulpverlening. Uw verwijzer heeft u daarom aangemeld voor Duurzaam Verblijf. In Duurzaam Verblijf wordt u gedwongen opgenomen met een Zorgmachtiging (vóór 2020 met een Rechterlijke Machtiging (RM)). Uw verwijzer informeert u wanneer dat gebeurt. In Duurzaam Verblijf stellen we zo snel mogelijk samen met u een behandelplan op. U krijgt een behandeling op maat, die gericht is op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving. Alle behandelingen die u kent uit eerdere opnames zijn ook beschikbaar in Duurzaam Verblijf. We besteden speciale aandacht aan dagactiviteiten en het beter leren omgaan met problemen en beperkingen. Uw verblijf is vooral bedoeld om samen met u te achterhalen wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst.

Samenwerkingspartners

Duurzaam Verblijf heeft nauwe contacten met andere organisaties in Amsterdam, Rotterdam en Groningen, zoals de GGD’s, de reclasse­ring, de versla­vingszorg, het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), de RIBW’s en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Per individuele patiënt wordt gekeken welke van deze organisaties van belang zijn bij het bieden van goede hulp, met als doel dat de terugkeer in de maatschappij zo soepel mogelijk verloopt.

Er is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom werken we samen met de drie steden en met het Rob Giel onderzoekscentrum in Groningen.

Duurzaam Verblijf is een samenwerkingsverband van GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord Nederland.

Contact

Duurzaam Verblijf
Klateringerweg 22, 9411 WB Beilen
Postbus 30007, 9404 RA Assen
T: (0593) 85 18 00
F: (0593) 85 18 80


Patiëntinformatie A-Z

Folders

Voor verwijzers

Verwijzingen naar Duurzaam Verblijf lopen via een toeleidingscommissie. Meer over aanmelden Duurzaam Verblijf.

Een vraag stellen aan Duurzaam Verblijf

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.