Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wandelend huisbezoek bij GGZ Drenthe

maandag 27 mei 2019

Bij de Ouderenpsychiatrie van GGZ Drenthe wordt een deel van de huisbezoeken vervangen door een gezamenlijke wandeling van hulpverlener en patiënt. De zogeheten wandelende huisbezoeken zijn een initiatief van de verpleegkundigen van de afdeling. Uit onderzoek (Miller en Krizan 2016) blijkt namelijk dat na twaalf minuten wandelen al een verbetering is waar te nemen in humeur, focus en zelfvertrouwen.

Lichaamsbeweging
Verpleegkundig specialist Paula van Herreveld: ‘In de ouderenpsychiatrie worden veel huisbezoeken afgelegd. Dat zijn regelmatig terugkerende afspraken waarin de arts of verpleegkundige een patiënt thuis bezoekt en praat over zijn of haar lichamelijke en psychische gezondheid en behandeling. Tijdens die bezoeken signaleren we regelmatig dat patiënten maar weinig lichaamsbeweging krijgen. Dat heeft uiteenlopende oorzaken, soms zijn ze bijvoorbeeld bang om te vallen. En dat is jammer, want bewegen doet goed en bevordert het herstel. Bovendien kan wandelen zorgen voor een beter gesprek. Als je wandelt, ben je meer gelijk aan elkaar.’

Stappenteller
‘Ons idee is elk huisbezoek te starten met een wandeling van ongeveer een kwartier. Op die manier willen we patiënten (weer) vertrouwd maken met wandelen en hen de positieve effecten laten ervaren. We willen daarnaast het wandelen een onderdeel van de behandeling laten zijn en dit ondersteunen met een stappenteller. Zo’n apparaat heeft een stimulerende werking; ouderen kunnen via een trilmelding notificaties ontvangen om te gaan bewegen. We hopen met dit initiatief dat patiënten wandelen zélf ook meer gaan integreren in hun dagelijks leven. En bijkomend voordeel is dat het wandelen ook heel gezond is voor ons hulpverleners!’

Onderzoek gebruik app Mijn Oplossingen voor raadplegen signaleringsplan

Veel patiënten met ernstige psychische aandoeningen raadplegen zelden hun signaleringsplan als ze klachten hebben, terwijl ze wel hun smartphone bij de hand hebben. Verpleegkundig specialist José Bom onderzoekt of de app Mijn Oplossingen uitkomst kan bieden.

Promotie onderzoek depressie

Nicola Klein, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij het Traumacentrum van GGZ Drenthe, is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift over terugvalpreventie bij depressie.