Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Veel aanmeldingen vrijwilligers | geen besmette patiënten | 23 maart 2020

maandag 23 maart 2020

Veel aanmeldingen vrijwilligers
Sinds de oproep eind vorige week hebben zich 375 vrijwilligers gemeld om in geval van nood extra hulp en ondersteuning te bieden in onze klinieken. Het is hartverwarmend te merken dat zoveel mensen bereid zijn zich in te zetten in tijden van nood. Extra inzet is nu nog niet nodig, maar we bereiden ons er wel op voor.

Geen besmettingen tot nu toe
Tot nu toe zijn er geen patiënten in de klinieken van GGZ Drenthe die besmet zijn met het Coronavirus. Wel zijn de afgelopen week verschillende klinische patiënten met ziekteverschijnselen getest. Zij bleken allen het virus niet te hebben. Bij de eerste vermoedens werden direct voorzorgsmaatregelen getroffen. De patiënten werden in afzondering gebracht en kregen zorg volgens de geldende richtlijnen. Ook zijn medepatiënten, behandelaren en anderen die met deze patiënten in aanraking zijn geweest geïnformeerd. Mede-patiënten werden gecompartimenteerd in een aparte gang. Medewerkers en anderen bleven in thuisisolatie. Door deze vermoedelijke besmettingen zijn we nog alerter op zorgvuldige en adequate voorzorgsmaatregelen en zorg. We houden ieders gezondheid scherp in de gaten.

Medewerkers en ambulante patiënten
Ten minste één, mogelijk enkele medewerkers van GGZ Drenthe zijn de afgelopen weken vermoedelijk besmet met het Coronavirus. Het is niet bekend of deze medewerkers inderdaad Corona hebben, omdat zij niet zijn of worden getest. Zij zijn werkzaam in de ambulante zorg en waren al thuis gebleven bij de eerste ziekteverschijnselen. Ook is niet bekend of ambulante patiënten van GGZ Drenthe zijn besmet. Ambulante patiënten krijgen waar mogelijk hulp via beeldbellen; er is geen face to face contact met medewerkers. Voor zover patiënten nog thuis of op locatie hulp krijgen, worden strikte voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Op alle locaties van GGZ Drenthe zijn kamers ingericht waar patiënten met een mogelijke besmetting veilig behandeld kunnen worden.

Acute psychiatrie gaat door
Ook in de acute zorg gelden de strikte voorzorgsmaatregelen. Face to face contact wordt waar mogelijk vervangen door beeldbellen. Mensen met acute psychiatrische problemen krijgen altijd hulp óók als (vermoedelijk) sprake is van Coronabesmetting. Bij alle aanmeldingen van acute psychiatrie moet altijd éérst telefonisch worden overlegd. Het  IHT-team (Intensive Home Treatment) voor psychiatrische crisisbehandeling thuis, is gewoon aan het werk. Met inzet van IHT proberen we opname in de kliniek zoveel mogelijk te voorkomen. Beoordeling van patiënten door triageverpleegkundigen en psychiaters gebeurt op de Spoedpoli. Vrijwillige opnames vinden alleen nog plaats indien absoluut noodzakelijk.

Update Coronavirus | vragen over beeldbellen | 20 maart 2020

In verband met het Coronavirus vinden de behandelingen waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Een aantal patiënten heeft hierover vragen.

Geen bezoek aan klinieken GGZ Drenthe ivm Corona, Oproep voor extra inzet in klinieken GGZ Drenthe

In verband met het Coronavirus heeft GGZ Drenthe besloten alle bezoek aan onze klinieken vanaf heden op te schorten. Onze gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk na aanbellen. De behandelingen vinden waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Deze maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.