Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Geen bezoek aan klinieken GGZ Drenthe ivm Corona, Oproep voor extra inzet in klinieken GGZ Drenthe

dinsdag 17 maart 2020

OPROEP!! GGZ Drenthe zoekt extra hulp en inzet in de klinieken.

Mocht het Coronavirus zich in rap tempo verder gaan verspreiden, dan kan er een moment komen waarop zowel de klinische als de ambulante zorgmedewerkers allemaal zijn ingezet. Dan komen we in de fase waarin we onze niet-zorgcollega’s en externe mensen met een zorgopleiding of -achtergrond gaan inzetten in de klinieken. Dat kunnen mensen zijn die ooit wel in de zorg gewerkt hebben, maar ook mensen zonder ervaring als zorgmedewerker.

De werkzaamheden zullen uiteenlopend zijn, aansluitend op de mogelijkheden van de medewerkers. We weten nog niet of deze fase ook daadwerkelijk aan de orde zal zijn. Maar we willen ons er wel op voorbereiden. Daarom vragen we onze niet-zorg collega’s en iedereen die zich aangesproken voelt: ben je bereid om diensten te draaien in een kliniek, mocht dit noodzakelijk zijn?

MELD JE AAN!!

Als je bereid bent om diensten te draaien in de kliniek: vul dit formulier in.

Indien je inzet nodig is, dan zal tegen die tijd contact met je worden opgenomen.

Uiteraard zijn wij zeer dankbaar voor alle hulp en extra inzet.


Meer nieuws over de maatregelen:

In verband met het Coronavirus heeft GGZ Drenthe besloten alle bezoek aan onze klinieken vanaf heden op te schorten. Onze gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk na aanbellen. De behandelingen vinden waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Deze maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.

Geen bezoek
Patiënten kunnen vanaf heden tot nader order geen bezoek ontvangen. Wij stellen onze patiënten in de gelegenheid via de beschikbare communicatiemiddelen contact te onderhouden met hun naasten en contactpersonen in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat of de reclassering. Veelal werken ook deze professionals op afstand met behulp van (beeld)bellen. Bij een aantoonbaar dringende reden kan een uitzondering worden gemaakt.

Aanbellen bij gebouwen
Al onze gebouwen zijn vanaf heden gesloten. Patiënten, leveranciers en anderen die wél op onze locaties worden verwacht, vragen we aan te bellen. Zij zullen één voor één, met gepaste afstand worden toegelaten.

De behandeling gaat door!
De behandelingen gaan gewoon door, in de meeste gevallen via een telefonische afspraak of beeldbellen. Patiënten worden hierover geïnformeerd.

De dagbestedingslocaties van Daat-Drenthe zijn gesloten.

We bevinden ons in een zeer uitzonderlijke situatie, die voor iedereen erg vervelend is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neemt dan contact op het zorgsecretariaat van het behandelend team.

Update Coronavirus | 13 maart 2020

In aansluiting op de landelijke beweging wil GGZ Drenthe verspreiding van het Coronavirus voorkomen en de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen.

GGZ Drenthe bereidt zich voor op coronavirus

GGZ Drenthe heeft voorbereidingen getroffen om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dit moment zijn er geen patiënten of medewerkers van GGZ Drenthe bij wie het virus is vastgesteld.