Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Update Coronavirus | vragen over beeldbellen | 20 maart 2020

vrijdag 20 maart 2020

In verband met het Coronavirus vinden de behandelingen waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Een aantal patiënten heeft hierover vragen.

Alle patiënten die een afspraak hebben op de poli, een andere locatie, of bij hen thuis, zijn of worden door GGZ Drenthe gebeld over hun afspraak. De afspraken voor de komende tijd worden zo mogelijk omgezet in een afspraak via (beeld)bellen. Alleen bij uitzonderingen blijft de afspraak op de poli of thuis.
 
Daarnaast krijgen patiënten óók een telefoontje van Zorgcentrale Noord (ZCN), die namens GGZ Drenthe ondersteuning biedt bij ingebruikname van de app Karify voor beveiligd beeldbellen. ZCN en GGZ Drenthe zijn beide onderdeel van het zorgconcern Espria.

Dit alles heeft bij een aantal patiënten vragen opgeroepen. Lees deze brief voor meer informatie.

We bevinden ons in een zeer uitzonderlijke situatie, waarin we snel ingrijpende maatregelen moeten nemen. Het kan zijn dat dingen soms niet vlekkeloos verlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Geen bezoek aan klinieken GGZ Drenthe ivm Corona, Oproep voor extra inzet in klinieken GGZ Drenthe

In verband met het Coronavirus heeft GGZ Drenthe besloten alle bezoek aan onze klinieken vanaf heden op te schorten. Onze gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk na aanbellen. De behandelingen vinden waar mogelijk plaats via (beeld)bellen. Deze maatregelen zijn nodig om de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen.

Update Coronavirus | 13 maart 2020

In aansluiting op de landelijke beweging wil GGZ Drenthe verspreiding van het Coronavirus voorkomen en de gezondheid van onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen.