Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe nu definitief

dinsdag 21 maart 2023

Het transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe is definitief vastgesteld, nadat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hierover positief advies hebben uitgebracht. Dit betekent dat nu zal worden overgaan tot uitvoering van het plan.

Toekomst Daat in het kort
Daat blijft in kleinere vorm bestaan en gaat verder op één locatie. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen bij Daat terecht voor activiteiten die toeleiden naar werk of een opleiding.

Gevolgen voor medewerkers
Voor medewerkers van Daat-Drenthe geldt dat fase 2 (‘Boventalligheid’) van het Sociaal Kader Espria aanbreekt. De peildatum voor boventalligheid is eerder al vastgesteld op 1 april 2023 is; de datum van uitvoering van boventalligheid kan verschillen als dat uit oogpunt van continuïteit van zorg aan de deelnemers noodzakelijk is.
 
Gevolgen voor deelnemers
Recent is duidelijk geworden dat overname van de meeste locaties van Daat-Drenthe door andere partijen niet haalbaar is. Overname van deelnemers lijkt wél realistisch, waarbij de dagbesteding en/of de activiteiten worden voortgezet op een locatie van de overnamepartij. Dit betekent dat de meeste locaties van Daat-Drenthe zullen worden gesloten en dat de dagbesteding of andere activiteiten ergens anders verder gaan.
 
Lees ook: Transitieplan Daat-Drenthe naar medezeggenschap

Aanwezig op Voorjaarscongres NVvP

Psychiaters Maaike van Veen en Rixt Riemersma en gz-psycholoog Inge Ensing van het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie houden een voordracht op het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie eind maart in Maastricht.

Online lezing Maaike van Veen voor McMaster's Universiteit in Canada

Maaike van Veen, psychiater en onderzoeker bij het Expertisecentrum heeft op 26 januari 2023 een online lezing gegeven voor McMaster's Universiteit in Canada.