Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Transitie- en reorganisatie Daat-Drenthe in gang

woensdag 5 april 2023

Het uitvoeren van het transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe is volop gaande. Deelnemers hebben een brief ontvangen over hoe het verder gaat op hun locatie van Daat-Drenthe en wat dit voor hen betekent. Medewerkers hebben een brief ontvangen, waarin staat welke status zij hebben per 1 april 2023. Vanaf mei gaat de nieuwe organisatie zich richten op herstelgerichte activiteiten.

Nieuwe situatie
Daat gaat in een andere, kleinere vorm verder op één locatie in Assen en gaat zich richten op herstelgerichte activiteiten, waaronder toeleiding naar werk en/of opleiding. Dit betekent dat Daat-Drenthe in de huidige vorm (waaronder Dagbesteding) gaat stoppen en locaties gesloten worden.

Spannende tijd
Het is een spannende tijd. We zijn bezig zijn met het herplaatsen van deelnemers, het begeleiden van medewerkers naar ander werk, het sluiten van locaties en het werken aan een nieuwe toekomst. De situatie heeft grote impact op de deelnemers. Veelal moeten zij afscheid nemen van vertrouwde werkzaamheden, mede-deelnemers en een fijne locatie. Niettemin zijn we heel blij te kunnen melden dat er voor iedereen een passende plek is en wordt gevonden! Voor veel medewerkers is fase 2 (“boventalligheid”) van het Sociaal Kader Espria aangebroken. Wij doen er alles aan om zowel deelnemers als medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces en te ondersteunen naar ander werk.

Locaties en deelnemers
De transitie betekent het volgende voor de locaties waarop activiteiten van Daat-Drenthe plaatsvinden en de deelnemers die daar activiteiten doen:

 • Hoogeveen, Het Goed:
  We voeren afrondende gesprekken met een andere organisaties over het overdragen van de deelnemers, waarbij zij bij Het Goed kunnen blijven. Er is een intentie door deze partij uitgesproken om hier medewerking aan te verlenen. Dat is voor de deelnemers en voor ons een zeer wenselijke uitkomst. We hebben er alle vertrouwen in dat we per 1 mei de deelnemers kunnen overgedragen aan de andere partij. Locatie Het Goed blijft gewoon bestaan; dit is geen locatie van Daat-Drenthe / GGZ Drenthe.
 • Beilen, De Korf:
  Wij vinden het heel jammer dat er bij Daat geen toekomst meer is voor locatie De Korf en dat we hebben moeten besluiten om De Korf per 1 mei te gaan sluiten. Een aantal deelnemers is, onder begeleiding vanuit Daat, zelf aan het rondkijken bij andere organisaties. Tegelijkertijd voeren wij vanuit Daat-Drenthe afrondende gesprekken met andere organisaties over het overdragen van deelnemers van De Korf. We willen de deelnemers per 1 mei hebben overgedragen aan andere partijen en de activiteiten op deze locatie per die datum beëindigen. De Korf krijgt een andere bestemming.
 • Emmen, Pieter de Keyserstraat - EHP Saunabouw en DAC:
  Eerder dit jaar is gebleken dat er geen belangstelling is vanuit andere partijen om het leer-werkbedrijf EHP Saunabouw en het Dag Activiteiten Centrum de Brug op locatie Pieter de Keyserstraat over te nemen. Wij vinden het heel jammer dat er geen toekomst is voor deze bedrijven en dat we hebben moeten besluiten om deze locatie per 1 juni te gaan sluiten. Voor die tijd zullen we de deelnemers overdragen aan andere partijen in de regio. 
 • Assen, Bicicletteria:
  Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat er geen belangstelling is vanuit andere partijen om de Bicicletteria over te nemen. Inmiddels duidelijk geworden dat alle deelnemers van Bicicletteria een mooie vervolgplek hebben gevonden. Daar zijn we natuurlijk blij mee! De activiteiten op deze locatie zijn per 1 april beëindigd.
 • Assen, De Vermeer – DAC en Grafisch Centrum:
  We hebben goede afspraken kunnen maken met een externe partij over een vervolg voor de deelnemers op deze locatie. We bedanken de gemeente Assen voor de constructieve samenwerking om dit mogelijk te maken. Totdat alles rond is, blijven de activiteiten op De Vermeer doorgaan. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om locatie De Vermeer over te dragen aan een andere partij. 
 • Assen, Calendula:
  Voor een groot aantal deelnemers van Calendula is intussen al een passende vervolgplek gevonden. Met andere deelnemers zijn we bezig de overdracht naar een nieuwe plek elders af te ronden.
  Voor locatie Calendula nemen we de komende maanden de tijd om over te gaan naar een nieuwe situatie.  We hopen patiënten te verwelkomen die herstelgerichte activiteiten kunnen doen ter voorbereiding op en toeleiding naar werk/opleiding, gericht op maatschappelijke en arbeidsparticipatie. 

Lees meer over de nieuwe situatie in de infographic Daat’23 in het kort.

Kenniscafé lekker slapen

Psychiater Maaike van Veen neemt maandag 24 april deel aan het Kenniscafé Groningen in een gesprek over lekker slapen. Wat zijn adviezen voor goede slaap? Wat gebeurt er als je (te) weinig slaapt en wat is chronische slapeloosheid? De bijeenkomst is in het Groninger Forum.

Transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe nu definitief

Het transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe is definitief vastgesteld, nadat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hierover positief advies hebben uitgebracht. Dit betekent dat nu zal worden overgaan tot uitvoering van het plan.