Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Refereeravond Dimence Groep

maandag 20 februari 2023

Datum:                                       Donderdag 9 maart 2023
Locatie:                                       De Steerne in Deventer (Nico Bolkesteinlaan 1)
Ontvangst met maaltijd:   17:30 uur
Start 1e lezing:                       18:15 uur

Deze bijeenkomst is alleen fysiek te volgen.

Programma

17:15 uur - 18:10 uur: Ontvangst met maaltijd

18:10 uur - 18:15 uur: Welkom door dr. Derek Strijbos, opleider psychiatrie Dimence Groep

18:15 uur - 19:15 uur: Dromen of bedrog? | Rosette Bremmer, aios psychiatrie bij Dimence Groep

19:15 uur - 19:30 uur: Pauze

19:30 uur - 20:15 uur: Dag en nacht op scherp | Maaike van Veen, psychiater bij Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie GGZ Drenthe & epidemioloog

20:15 uur - 20:30 uur: Afsluiting

Sprekers:

Rosette Bremmer, aios psychiatrie bij Dimence Groep
dr. Maaike van Veen, psychiater bij Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie GGZ Drenthe, epidemioloog. 

Abstracts

Dromen of bedrog? | Rosette Bremmer, aios psychiatrie

De presentatie is in essentie een vogelvlucht door het onderwerp slaapstoornissen in de psychiatrie. Er wordt aandacht besteed aan de opbouw van normale slaap, in de verschillende levensfasen met aandacht voor het hypnogram in deze fasen. Er wordt uitleg geven over polysomnografie en de interpretatie van verschillende slaapapneu-syndromen die eenvoudig kunnen worden gediagnosticeerd met dit onderzoek.  

De verschillende slaapstoornissen zoals insomnie, hypersomnie, parasomnieen en verstoringen van de biologische klok worden kort uitgelegd waarbij aandacht is voor de eventuele oorzaken en behandelopties.

In het tweede deel van de presentatie wordt stilgestaan bij de invloed van verschillende veel gebruikte middelen in de psychiatrie op de opbouw van slaap. Waarbij een onderscheid wordt gemaakt in positieve en nadelige invloeden van de verschillende medicamenten.

Daarna worden de verstoringen van slaap die worden waargenomen bij verschillen psychiatrische ziektebeelden besproken. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de verschillende behandelopties en de interacties van behandeling en ziektebeeld  op elkaar. Tevens is er in de presentatie aandacht voor de rol van melatonine en chronobiologische interventies.  

Dag en nacht op scherp | dr. Maaike van Veen, psychiater/epidemioloog
Omdat slaap zo’n belangrijke rol speelt in mentale gezondheid, waaronder emotieregulatie en zelfcontrole, lijkt verstoring van slaap bij te kunnen dragen aan agressie. In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van diverse studies naar het verband tussen slecht slapen en agressie. Twee systematische reviews en meta-analyses over een groot aantal observationele en experimentele studies laten een consistent verband laten zien tussen slecht of kort slapen en een hogere mate van agressie. Daarnaast blijkt, in een specifieke groep van forensisch psychiatrische patiënten, dat slechte slaapkwaliteit verband houdt met een hogere mate van impulsiviteit en agressie. Hoewel de beschreven onderzoeken niet direct een causaal verband tussen slaap en agressie onderzoeken, geven de resultaten wel aan dat herstel van slaap een nieuwe en belangrijke strategie zou kunnen zijn om woede, vijandigheid en agressief gedrag te verminderen, in het bijzonder bij (forensisch) psychiatrische patiënten. Het belang van behandelen van slaap wordt vervolgens vertaald naar de klinische praktijk door het bespreken van algemene praktische adviezen en het introduceren van de eerste keuze behandeling voor slapeloosheid: cognitieve gedragstherapie voor insomnie.

Er is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, het register voor Verpleegkundig Specialisten, accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. U kunt zich uiterlijk tot woensdag 8 maart a.s. om 13:00 uur aanmelden.

Mocht je problemen ondervinden bij het aanmelden, neem dan contact met Denise Dorgelo op via: 038 - 469 10 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul hier een tekst in

Symposium Verkeerd verbonden

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie organiseert een tweedaags symposium op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023 over de behandeling van zedendelinquenten. Hoe zijn patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen verbonden met zichzelf en met anderen?

Bomenkap op ggz-terrein

Op het ggz-terrein in Assen wordt volgende week een aantal bomen gekapt. De conditie van de bomen is zo slecht dat ze mogelijk gevaar opleveren. De werkzaamheden vloeien voort uit een periodieke keuring van alle bomen op het terrein.