Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Psycholance mag dóór in 2021

woensdag 28 oktober 2020

De Drentse psycholance blijft rijden in 2021. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelt daarvoor geld beschikbaar. Samenwerkende organisaties UMCG Ambulancezorg en GGZ Drenthe zorgen met de psycholance voor vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag. De proefperiode van de psycholance loopt eind dit jaar af. 

In Drenthe wordt sinds 2017 intensief samengewerkt tussen GGZ Drenthe, UMCG Ambulancezorg, Politie, GGD Drenthe en de Meldkamer Noord-Nederland. Deze ketensamenwerking heeft aantoonbaar geleid tot een adequate en humane opvang van personen met verward gedrag. Die personen komen nu namelijk sneller en op een passende wijze, direct bij de juiste instantie. 

Humaan en passend vervoer
De psycholance in Drenthe is een product van die intensieve ketensamenwerking. De psycholance wordt bemand door chauffeurs van de ambulancedienst en door verpleegkundigen van GGZ Drenthe. De psycholance zorgt voor humaan en passend vervoer naar de juiste instantie, de Spoedpoli van GGZ Drenthe of vervoer tussen verschillende instellingen waar mensen met een psychische aandoening worden behandeld. Gemiddeld worden jaarlijks ruim 800 ritten uitgevoerd door de psycholance. Hiervan is 30% urgent of spoedeisend vervoer.

Minder politie inzet
Sinds de ingebruikname van de psycholance is het aantal ritten door de politie van personen met verward of onbegrepen gedrag die in het openbare domein worden aangetroffen, sterk verminderd. Terwijl uit onderzoek van de politie blijkt dat het aantal meldingen juist is toegenomen. Ook het aantal ambulance inzetten voor personen met verward gedrag is met de komst van de psycholance verminderd.

Samenwerking Groningen
Sinds kort rijdt in Groningen volgens hetzelfde model een psycholance. Vanzelfsprekend wordt intensief samengewerkt zodat voor beide noordelijke provincies nu goede voorzieningen zijn voor deze vorm van dienstverlening. 

Professionals gemeenten Assen en Hoogeveen in FACT jeugdteams

In de gemeenten Hoogeveen en Assen start deze maand een pilot met als doel om jongeren die vastlopen in hun leven beter te kunnen helpen. Professionals uit deze gemeenten gaan onderdeel uitmaken van FACT Jeugd. De pilot maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling van de behandelsamenwerking FACT Jeugd in Drenthe en loopt tot oktober 2022.

“Het houdt niet op, niet vanzelf” – psychiater Cecil Prins-Aardema over het doorgeven van trauma’s van ouder op kind

In de online lezing “Het houdt niet op, niet vanzelf” vertelt psychiater Cecil Prins-Aardema aan studenten Geneeskunde over hoe de behandeling binnen GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie bijdraagt aan veilig ouderschap bij ouders die zelf bloot hebben gestaan aan nare ervaringen op de kinderleeftijd.