Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Promotie Maaike van Veen

donderdag 29 september 2022

On edge: night and day. Understanding the association between poor sleep and aggression

Na ruim 6 jaar gaat Maaike van Veen, psychiater bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie, haar promotietraject afronden. Zij deed onderzoek naar het verband tussen slecht slapen en agressie, in het bijzonder bij mensen in forensisch psychiatrische behandeling. Een belangrijke bevinding is het feit dat slechte slapers na een jaar behandeling in de FPK aangeven zich meer prikkelbaar en vijandig te voelen. Alle reden dus om al vroeg in de behandeling in te zetten op het verbeteren van slaap.

Op 10 november om 16.15 uur verdedigt zij haar proefschrift “On edge: night and day. Understanding the association between poor sleep and aggression” in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Promotoren: Prof. dr. M. Lancel, Prof. dr. R.J. Verkes. Copromotor: Dr. F. Rutters.  Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een e-mail

Promotie Marion Verkade

Marion Verkade is vorige week gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht op een onderzoek over gewetensfunctioneren van delinquenten. Marion werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut in de Forensisch Psychiatrische Kliniek van GGZ Drenthe in Assen.

‘Wij zien mensen’ op de HIC: omgaan met suïcidaliteit

Als psychiatrisch verpleegkundige op de High & Intensive Care komt Monique Lancee regelmatig in aanraking met mensen die zich willen suïcideren. Monique vertelt hoe ze daarmee omgaat en hoe ze de visie van GGZ Drenthe Wij zien mensen in praktijk probeert te brengen. Dat doet ze door mensen écht te zien. Door een luisterend oor te bieden, door te laten weten dat ze er altijd voor hen is en zo ruimte probeert te maken voor hulp.