Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Promotie Marion Verkade

dinsdag 27 september 2022

Marion Verkade is vrijdag gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht op een onderzoek over gewetensfunctioneren van delinquenten. Marion werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut in de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen. In haar onderzoek bekijkt Marion in hoeverre er verschillen bestaan in het functioneren van het geweten tussen delinquenten en niet-delinquenten.

Gewetenloos
Het gewetensfunctioneren van delinquenten blijkt relatief gezien gebrekkig. Delinquenten bleken meer egocentrisch en hebben minder empathie en medelijden met een ander. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke delinquenten is klein; wel hadden vrouwen meer last van meelijden en van schaamte. Het idee dat daders gewetenloos zouden zijn, lijkt met het onderzoek echter te worden ontkracht. Er zijn geen significante verschillen tussen delinquenten en niet-delinquenten als het gaat over de samenstelling van het geweten. Gewetensfunctioneren hangt sterk af van iemands sociale en persoonlijke ontwikkeling. 

Schaamte
Het onderzoek biedt mogelijke handvatten voor behandeling om te voorkomen dat delinquenten opnieuw in de fout gaan. Om het gewetensfunctioneren te verbeteren lijkt het belangrijk in te zetten op het bevorderen van empathie voor zichzelf en voor anderen en leren omgaan met schaamtegevoelens.

Meer over de promotie van Marion op de website van Universiteit Utrecht.

‘Wij zien mensen’ op de HIC: omgaan met suïcidaliteit

Als psychiatrisch verpleegkundige op de High & Intensive Care komt Monique Lancee regelmatig in aanraking met mensen die zich willen suïcideren. Monique vertelt hoe ze daarmee omgaat en hoe ze de visie van GGZ Drenthe Wij zien mensen in praktijk probeert te brengen. Dat doet ze door mensen écht te zien. Door een luisterend oor te bieden, door te laten weten dat ze er altijd voor hen is en zo ruimte probeert te maken voor hulp.

Hanneke Goldsteen (Gezinspsychiatrie) in panel Publieksacademie over uithuisplaatsingen

‘Is Nederland kampioen uithuisplaatsen?’, is de titel van de publieksacademie Sociale Wetenschappen. Onder andere gaat het over de vraag of de veiligheid van het kind belangrijker is dan de hechting aan het eigen gezin. En hoe je dat kunt wegen als je niet weet waar een kind terecht komt. Of wanneer je ouders nog een kans geeft en wanneer niet meer. Sprekers zijn o.a. Jana Knot-Dickscheit en kinderombudsman Margrite Kalverboer. Hanneke Goldsteen, vaktherapeut bij Gezinspsychiatrie neemt deel aan het forumpanel. De livestream van deze Publieksacademie is nu terug te zien.