Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Oratie Marike Lancel over slaapproblemen

dinsdag 27 maart 2018

Op 27 maart is de inaugurele rede van Marike Lancel getiteld: En morgen gezond weer op? Nachttherapie in de psychiatrie. Marike Lancel is bijzonder hoogleraar “Slaap en psychopathologie” aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan GGZ Drenthe als hoofdonderzoeker van de Forensische Psychiatrie en als expert in de slaapgeneeskunde bij het Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen. 

In de media wordt steeds meer aandacht besteed aan slaapproblemen en de ernstige gevolgen ervan voor het functioneren overdag, de lichamelijke én psychische gezondheid. Marike Lancel vertelt in haar inaugurele rede over het belang van goede nachtrust voor het psychisch welzijn en het herstel van psychische aandoeningen.

Vicieuze cirkel
Één van de meest gehoorde klachten van mensen met psychische problemen is dat zij slecht slapen. Meer dan 50 procent van de mensen met een angststoornis, stemmingsstoornis of psychose lijdt aan slapeloosheid. Uit onderzoek blijkt dat psychische problemen en slaapstoornissen elkaar negatief beïnvloeden en een vicieuze cirkel vormen. Zo gaan psychische problemen vaak gepaard met slapeloosheid, terwijl slapeloosheid op zijn beurt de kans op de ontwikkeling van een nieuwe psychische aandoening vergroot en het herstel ervan vertraagt.

Behandeling slaapstoornis
In de geestelijke gezondheidszorg is het volgens Lancel belangrijk mensen regelmatig te vragen naar hun slaap. Als er sprake lijkt van een slaapstoornis, moet die afzonderlijk worden behandeld. Dat komt het herstel van de psychische problemen bij deze kwetsbare groep mensen ten goede. Door de integratie van slaapgeneeskunde kan de geestelijke gezondheidszorg worden vernieuwd en verbeterd.

Slaap in geneeskundige opleidingen
In opleidingen zoals psychologie, geneeskunde en psychiatrie komt het onderwerp slaap niet of nauwelijks aan bod. Lancel pleit voor het structureel opnemen van slaapstoornissen en slaapbehandelingen in geneeskundige opleidingen.

Informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Opsteker van cliënten GGZ Drenthe voor Emmer inloophuis

De cliëntencommissie Emmen heeft een prijs uitgereikt aan de medewerkers van het Inloophuis Emmen, een locatie voor dagbesteding van Promens Care.

Oog voor de toekomst op het jubileumcongres van De Evenaar

Op donderdag 15 maart viert De Evenaar, centrum voor transculturele psychiatrie, het 15-jarig bestaan met een jubileumcongres in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.