Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Nieuwe structuur cliëntmedezeggenschap GGZ Drenthe

maandag 13 juni 2022

De ondertekening van een nieuwe medezeggenschapsregeling bekrachtigt een andere wijze waarop de medezeggenschap van patiënten voortaan plaatsvindt. In plaats van één Cliëntenraad en lokale cliëntcommissies gaan we over op 11 lokale Cliëntenraden en één centrale Cliëntenraad.

Hiermee vindt de cliëntmedezeggenschap plaats conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (Wmcz) en komt er meer bevoegdheid bij de lokale Cliëntenraden. De komende tijd worden leden geworden voor de nieuwe Cliëntenraden.

De Cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van GGZ Drenthe. Dit kan gaan om het beleid van een organisatieonderdeel of over beleid voor heel GGZ Drenthe. Uitgangspunt hierbij is: welke gevolgen zijn er van veranderend beleid te verwachten voor patiënten? Daarbij proberen de Cliëntenraden een goede afweging te maken tussen de belangen van patiënten én de belangen van de organisatie.
 
De Cliëntenraden sluiten zoveel mogelijk aan bij de structuur van de organisatie. De 11 lokale Cliëntenraden zijn nog niet op volle sterkte. Hiervoor worden de komende tijd leden geworven.
 
Op de foto: Arnoudd de Wit, voorzitter Cliëntenraad GGZ Drenthe en Erik Mulder, directeur behandelzaken.

>>> lees meer over de Cliëntenraad GGZ Drenthe

Bijeenkomst voor familie en naasten

De Adviesraad Naasten van GGZ Drenthe organiseert op 21 juni een informatiebijeenkomst speciaal voor familieleden en naasten van patiënten. De middag staat in het teken van de belangrijke rol die familie en naasten vervullen in het herstel van een dierbaar iemand met psychische problemen. Ook de zorgen en vragen die naasten soms hebben komen aan bod.

GGZ Drenthe zoekt vrijwilligers in Assen

Wilt u van betekenis zijn voor mensen met weinig contacten en hen een eindje op weg helpen? Door gewoon af en toe samen een kopje koffie te drinken, te wandelen, een spelletje te spelen of een boodschap te doen kunt u al een groot verschil maken.