Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Nieuwe behandelmodule gestart: Gezinnen met lef!

maandag 20 februari 2023

Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) starten binnenkort met een nieuwe behandelmodule: Gezinnen met lef! Deze module van acht bijeenkomsten is bedoeld voor gezinnen met kinderen (4-18+ jaar) waarin sprake is van ‘situationeel’ geweld. Bij situationeel geweld vloeit het geweld voort uit verstoorde interacties tussen de partners.

Oudergroep en kindgroep
Er zijn twee groepen: een oudergroep en een kindgroep. In de oudergroep gaat het om zicht krijgen op jezelf, je partner, de relatie en de kind(eren) en om een ‘goed genoeg’ opvoedingsklimaat te kunnen bieden. De kindgroep is een lotgenotengroep waarin gevoelens en ervaringen gedeeld kunnen worden. Kinderen maken een presentatie voor de ouderen en therapeuten over hoe zij zich voelen bij de ruzies thuis en wat het effect daarvan op hen is. Zo nodig kan na acht bijeenkomsten een doorverwijzing volgen naar vervolghulp bij GGZ Drenthe of elders.

Aanmelding en informatie
Na aanmelding is er een gesprek voor alleen de ouders, waarin informatie wordt gegeven over de behandelmodule en de werkwijze. Er wordt een eerste inschatting gemaakt of het gezin aan de behandelmodule kan deelnemen. Als het gezin meedoet, volgt een intakegesprek met de kind(eren). Voorafgaand de behandeling is er een bijeenkomst met mensen die belangrijk zijn voor het gezin. Daarin wordt informatie gegeven over de (doelen van de) behandelmodule en besproken wordt hoe het netwerk het gezin kan ondersteunen.

Meer weten?
Kijk op www.ggzdrenthe.nl/gezinnen-met-lef 

Refereeravond Dimence Groep

Maandelijks wordt door de Opleiding Psychiatrie van de Dimence Groep en de Medische Staf een refereeravond georganiseerd.

Symposium Verkeerd verbonden

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie organiseert een tweedaags symposium op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023 over de behandeling van zedendelinquenten. Hoe zijn patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen verbonden met zichzelf en met anderen?