Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Op de fiets het stigma bijkinderen en gezinnen met psychische problemen doorbreken

GGZ Drenthe is initiatiefnemer van de de actie Break the Stigma for Families. Met deze actie willen we het stigma rond kinderen en gezinnen met psychische problematiek doorbreken, zodat zij op tijd hulp durven vragen als het thuis, op school, of bij anderen niet goed gaat. Dat doen we door al fietsend aandacht te vragen voor deze problematiek.

Psychische problemen komen veel voor, bestaan echt en er zijn goede effectieve behandelingen beschikbaar. Toch wachten veel kinderen, ouders en gezinnen vaak lang voordat zij hulp durven vragen voor hun psychische problemen. Ze schamen zich, voelen zich schuldig, of ze zijn bang voor wat anderen ervan gaan vinden. Dat noemen we stigma. En dat willen we samen doorbreken. Want hoe eerder kinderen en gezinnen hulp krijgen, ho effectiever de hulp kan zijn.

Break the Stigma for Families

Met de campagne “Break the Stigma for Families” wil GGZ Drenthe helpen het stigma te doorbreken. Initiatiefneemster Cecil Prins, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelbeleid van GGZ Drenthe Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Gezinspsychiatrie: ‘Wij kunnen helpen. Door open te zijn over psychische problemen. Door te laten zien dat zij niet alleen zijn. Door er snel bij te zijn als de kinderen nog jong en de problemen nog niet heel groot zijn. Door het héle gezin hulp te bieden, goed te luisteren naar wat zij nodig hebben en samen met hen te zoeken naar oplossingen. Met “Break the Stigma for Families” willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken, in het bijzonder families die met het stigma te maken hebben.

We zoeken daarvoor de steun van de Drentse gemeenten, omdat we allemaal willen dat kinderen en gezinnen die dat nodig hebben snel om hulp durven vragen. De oplossingen hoeven niet altijd in de jeugdhulp of in de GGZ te liggen, maar kunnen ook vanuit andere voorzieningen komen. Zo is armoede vaak een grote belemmerende factor. Het verhoogt het risico op het ontstaan van psychische problemen, maar kan ook een gevolg daarvan zijn. Ook kan het van generatie op generatie overgaan.’

GGZ Drenthe kan veel voor gezinnen betekenen, omdat we ons richten op levenslooppsychiatrie. Dat is zorg op maat over alle levensfasen heen, voor zowel ouder als kind en in samenhang met elkaar. We brengen de kwetsbaarheden in kaart en zetten in op het benutten van de krachten en mogelijkheden in de gezinnen. We willen voorkomen dat problemen onnodig verergeren én ervoor zorgen dat het overdragen van problemen van de ene op de andere generatie kan worden doorbroken.

Fietsend het stigma doorbreken

Om aandacht hiervoor te vragen stappen we op de fiets. Drenthe is tenslotte de fietsprovincie van Nederland! Daarmee sluiten we aan bij het initiatief van de invloedrijke Amerikaanse kinderpsychiater Andrés Martin.

Andrés Martin wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van het stigma rondom psychiatrische problemen bij kinderen en gezinnen. Hij doet dat door in heel Amerika en veel andere landen rond te fietsen en tijdens evenementen en via sociale media hierover te praten. Hij weet waar hij over praat, want door het stigma rondom psychische problematiek heeft hij in het verleden zelf ook lang gewacht voor hij hulp zocht en kreeg voor zijn depressie. GGZ Drenthe ondersteunt zijn initiatief van harte. 

20 juli 2018: campagne in Nederland gestart! 
Op 20 juli is het startschot gegeven voor de campagne in Nederland. Andrés Martin was daarbij aanwezig. Tijdens twee fietsevenementen in Assen en Emmen is aandacht gevraagd om mensen bewust te maken van het stigma rondom psychiatrische problematiek.


Kinder- en jeugdpsychiater en initiatiefnemer van Break the Stigma for families Cecil Prins-Aardema met haar gezin op de wielerbaan in Assen, bij de lancering van de campagne op 20 juli 2018.

Vlnr: Drents Gedeputeerde Henk Jumelet, Cecil Prins-Aardema en Andrés Martin bij de start van de campagne Break the Stigma for families op 20 juli 2018.

Cecil Prins-Aardema en Andrés Martin bij de BMX-clinic op 20 juli 2018 tijdens de start van de campagne Break the Stigma for families.

Deelnemers aan de fietstocht op 21 juli 2018 door Emmen en omgeving.

Cecil Prins-Aardema en Andrés Martin tijdens de fietstocht op 21 juli 2018 door Emmen en omgeving.

Meer weten?

Lees het artikel “Kinderpsychiater: iedereen heeft er baat bij als problemen op tijd worden gesignaleerd” met kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma (VUMc) in dagblad Trouw.

Artikelen in de media:

>Volkskrant: 'Stoffig' Drenthe Europees model voor sport
>DvhN: Europees sportjaar is vooral voor de Drenten zelf
>EU Citys of Sports: Breaking the Stigma on psychical problems by bicycling together
>Sport&strategie: "Door samen te fietsen willen we het stigma op psychische problemen doorbreken."
> IACAPAP Bulletin: Break the Stigma for Families - Moving into action when psychiatry got personal 
> RTV Drenthe: "Je moet moedig zijn om over psychische problemen te praten."
> Dagblad van het Noorden: Waarom is praten over psychische ziektes toch zo moeilijk?
> Medisch Contact, blog Menno Oosterhoff: Ziek zijn is geen schande
> Medisch  contact, blog Menno Oosterhoff: Eu angelium

Met steun van:

Healthy Ageing Network Northern Netherlands
www.hannn.nl

De Nationale Jeugdraad (NJR) 
www.njr.nl

De Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe

Meer informatie over stigma

Voor meer informatie over stigma kun je ook kijken op www.samensterkzonderstigma.nl

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.