Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Succesvolle audit VIPP GGZ

woensdag 17 november 2021

In 2018 startte GGZ Drenthe met de regeling VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg. Vorige week vond de inhoudelijke audit VIPP GGZ plaats. GGZ Drenthe heeft deze audit succesvol afgerond.
 
Het doel van VIPP GGZ is dat deelnemende instellingen een digitaliseringsslag maken om de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken en meer e-health toepassingen inzetten.
 
Ondertussen werkt GGZ Drenthe verder aan een goede borging en blijven we ontwikkelen om op deze manier onze patiënten de beste zorg en zelfregie te bieden.

Veel vaker hart- en vaatziekten bij mensen met een angst- of stemmingsstoornis

Mensen met een angst- of stemmingsstoornis (depressie, bipolaire stoornis) hebben een 50 tot 80% verhoogd risico om hart- en vaatziekten te krijgen. Zij overlijden gemiddeld 10-20 jaar eerder. In de huisartsenscreening op hart- en vaatziekten worden deze psychiatrische aandoeningen echter niet meegenomen. Dat blijkt uit onderzoek drs. Davy Quadackers, arts in opleiding tot psychiater bij GGZ Drenthe, waarover afgelopen week een publicatie verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

In 2022 nieuwe bekostiging in de ggz

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Daardoor worden rekeningen duidelijker en werkt het eigen risico net als voor de meeste andere zorgsoorten, per kalenderjaar.