Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Studenten bezoeken museum

vrijdag 20 december 2019

Een groep van bijna vijftig studenten van de HBO-V opleiding in Zwolle heeft onlangs het museum van GGZ Drenthe bezocht. Dat vertelt museumvrijwilliger Aaltjo IJzer.  De studenten kregen een rondleiding door het museum en over het ggz-terrein in Assen.

Aaltjo begon zijn carrière in 1961 bij het toenmalige Licht en Kracht en Port Natal in Assen. In het museum vertelt hij over het ontstaan van de Stichting Licht en Kracht & Port Natal in 1935 en de ontwikkelingen in de behandelingen tot nu. Aaltjo: ‘Ik vraag bezoekers vaak “Hoe oud is psychiatrie?”, en dat is eigenlijk zo oud als er mensen op aarde rondlopen. In de Middeleeuwen  werden psychiatrische patiënten en patiënten met een verstandelijke beperking in zogeheten Dolhuizen geplaatst, zonder enige vorm van behandeling. Rond 1820 ontstonden de eerste psychiatrische inrichtingen waardoor de zorg aanmerkelijk verbeterde. Er kwamen behandelvormen, medicijnen werden ontwikkeld.' In het museum kun je foto’s, video’s en vele andere materialen bekijken.

Rondleiding
Aaltjo werkte onder meer als docent en opnamecoördinator bij het psychiatrisch ziekenhuis in Assen. Toen bij een herindeling van de organisatie veel spullen in een container dreigden terecht te komen, besloot hij ze op een leegstaande zolderverdieping op te slaan. In 1985 werd met die spullen het huidige museum opgericht. Ook vrijwilligers Ronnie Meijer, Jans Nienhuis en Marius Ipenburg zijn oud-medewerkers van de organisatie. Gezamenlijk ontvangen zij er regelmatig groepen voor een rondleiding, zoals scholen. Het museum van GGZ Drenthe droeg bij aan tentoonstellingen van andere musea, zoals een expositie over het ziekenhuis van Kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog. 

Welkom in het museum van GGZ Drenthe
Het museum is iedere eerste woensdag van de maand geopend. Groepen kunnen een afspraak maken voor een andere dag. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom! 

Informatie over het museum op de website van GGZ Drenthe.

Foto: brillen; algemene (somatische) geneeskunde was vroeger onderdeel van de psychiatrie. 

Brand aan de Middenweg

Vanochtend heeft brand gewoed in het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie van GGZ Drenthe aan de Middenweg in Assen. Het pand kon tijdig worden ontruimd. De brandweer heeft de brand geblust. Er zijn geen gewonden, wel is er materiële schade. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Cultuur betrekken in diagnose en behandeling helpt vluchtelingen met psychische problemen

Psychische klachten van vluchtelingen moeten in de context worden geplaatst van hun persoonlijke verhaal. Dat leidt tot beter begrip, duidelijker zicht op de diagnose en betere vooruitzichten in de behandeling van trauma’s, betoogt cultureel antropoloog Simon Groen in zijn promotieonderzoek naar culturele identiteit en trauma bij vluchtelingen uit Afghanistan en Irak, waarop hij op woensdag 4 december gaat promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.