Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Jetta Klijnsma bezoekt Spoedpoli

woensdag 11 juli 2018

Hoe worden mensen met acute psychiatrische problemen in Drenthe opgevangen? Afgelopen dinsdag brachten Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe, Henk Jumelet, gedeputeerde van de provincie Drenthe en Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen een bezoek aan de Spoedpoli van GGZ Drenthe om zich hiervan een beeld te vormen. Drenthe is op dit gebied een landelijk voorbeeld.

De Spoedpoli is er voor mensen met verward gedrag die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Mensen die erg ontremd of emotioneel ontregeld zijn en overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld in het winkelcentrum of in hun woonwijk. De meldkamer in Drenthe (112) kan in deze gevallen de psycholance inschakelen. De psycholance is ambulancevervoer speciaal voor mensen met verward gedrag en psychische problemen.

Op de Spoedpoli van GGZ Drenthe zorgen verpleegkundigen voor de eerste opvang. Ze kalmeren patiënten en naasten, beantwoorden vragen en leggen uit wat er gaat gebeuren. Door de rustige en respectvolle benadering lukt dat vrijwel altijd. Wanneer patiënten dat willen kunnen ze in een aparte kamer verder tot rust komen. Door een psychiater wordt vervolgens een diagnose gesteld. Maximaal 8 uur duurt het verblijf op de Spoedpoli. Dan is het ook duidelijk of patiënten moeten worden doorverwezen voor verdere (crisis)behandeling binnen GGZ Drenthe (of een andere zorginstelling) of dat ze weer naar huis kunnen.

De drie genodigden zijn onder de indruk van de Drentse aanpak. ‘Door deze menselijke en goed doordachte werkwijze kan er in crisissituaties snel de juiste zorg worden geboden’, aldus Jetta Klijnsma. ‘En door elkaar te informeren en samen te werken houden we de kwaliteit van zorg in Drenthe hoog’.

Medewerkers GGZ Drenthe en gemeente Assen met elkaar in gesprek over goede zorg

Op donderdag 5 juli brachten raadsleden van de gemeente Assen een bezoek aan GGZ Drenthe. Maatschappelijk werkers Nurcan Yilmaz, Annika Hemme en collega’s lieten hen de psycholance en Spoedpoli zien.

Angstig en verslaafd aan lorazepam

Verpleegkundig specialisten Paula van Herreveld en José Bom van GGZ Drenthe hebben een artikel in Nurse Academy GGZ gepubliceerd over angstig zijn en verslaafd aan lorazepam.