Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Hilda van der Hek directeur GGZ Drenthe

woensdag 16 januari 2019

Per 1 februari 2019 is Hilda van der Hek benoemd als directeur bedrijfsvoering van GGZ Drenthe. Samen met Petra de Rijke en Peter van der Noord vormt Hilda vanaf deze datum de directie van GGZ Drenthe. Met deze benoeming is de directie van GGZ Drenthe weer compleet na het vertrek van Bert Hogeboom.

Momenteel is Hilda werkzaam als Manager Financiën en Control bij GGZ Drenthe. Daarvoor werkte zij in diverse financiële- en zorgmanagementfuncties bij onder andere Icare, Lentis, Ziggo en Essent.
Vanuit de visie ‘Wij zien mensen‘ werkt GGZ Drenthe samen aan herstel en kwaliteit van leven. Speerpunt daarbij is het verder intensiveren en versterken van verbindingen binnen de organisatie en van de samenwerking in de Drentse zorgketens en het sociale domein. Een gezonde bedrijfsvoering, zowel zorginhoudelijk als financieel, vormt daarvoor de basis. Hilda’s expertise geeft vertrouwen in het goed invullen van deze basis.

Hilda: “Psychische kwetsbaarheid en hoe we daar als zorgverleners, naasten en in de veranderende maatschappij mee omgaan, gaat me na aan het hart. Dat ik vanuit de directie hieraan een bijdrage mag leveren, zie ik als een prachtige kans om mijn kennis en ervaring in te zetten. Graag ga ik vanuit de visie samen met collega’s overal in de organisatie invulling geven aan de strategische koers van GGZ Drenthe. Soepele en sterke verbinding tussen zorg en bedrijfsvoering, nauwe samenwerking met onze partners en een gezonde financiële bedrijfsvoering zijn daarbij essentieel. Daarin is de afgelopen jaren al veel gebeurd en ook de komende tijd zullen we hierop focussen. Ik kijk uit naar die samenwerking, zodat we voor onze patiënten en de inwoners van Drenthe een waardevolle ggz-organisatie zijn en blijven.” 

We zijn erg blij met de aanstelling van Hilda, omdat zij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het waarmaken van onze ambities. We wensen Hilda veel succes met haar nieuwe functie bij GGZ Drenthe.
Raad van Bestuur

Nieuw nummer MaGGeZien

De derde editie van MaGGeZien is verschenen. Dat is het tijdschrift voor en door cliënten van GGZ Drenthe.

Subsidie ZonMw voor meerjarig slaaponderzoek

ZonMw heeft het Slaapcentrum GGZ Drenthe een grote subsidie toegekend voor meerjarig onderzoek naar de invloed van het vroeg opsporen en behandelen van slaapstoornissen op de geestelijke gezondheid van mensen.