Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Subsidie ZonMw voor meerjarig slaaponderzoek

woensdag 12 december 2018

ZonMw heeft het Slaapcentrum GGZ Drenthe een grote subsidie toegekend voor meerjarig onderzoek naar de invloed van het vroeg opsporen en behandelen van slaapstoornissen op de geestelijke gezondheid van mensen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof.dr. Marike Lancel (foto), psycholoog en somnoloog, hoofd onderzoek FPK en Slaapcentrum GGZ Drenthe. Het onderzoek begint op 1 januari 2019 en duurt vier jaar.

Goede slaap is belangrijk. Slapeloosheid en andere slaapstoornissen verhogen de kans op psychische stoornissen en belemmeren het psychisch herstel. Slaapproblemen komen veel voor in de psychiatrie. In het algemeen wordt daar weinig aandacht aan besteed, terwijl ze vaak een grote invloed hebben op het psychisch welbevinden en de kwaliteit van leven van patiënten.

Doel
Het doel van het project is de invloed van het vroeg opsporen en behandelen van slaapstoornissen op de geestelijke gezondheid te onderzoeken. Hiervoor zal bij nieuwe patiënten van GGZ Drenthe, als zij daarmee instemmen, worden onderzocht of zij een slaapstoornis hebben.

Slaapbehandeling
De patiënten met een slaapstoornis krijgen, naast de gebruikelijke behandeling voor de psychische aandoening, een behandeling voor hun slaapstoornis. In één groep begint de slaapbehandeling gelijk, in de andere groep zes maanden later. Hierdoor kan de toegevoegde waarde worden onderzocht van vroegtijdig herkennen en behandelen van uiteenlopende slaapstoornissen op het verloop van psychische aandoeningen en op de kwaliteit van leven.
 
Ervaringsdeskundige
Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet om samen met hen de verschillende slaapbehandelingen te optimaliseren. Na afloop wordt de behandeling samen met de patiënt geëvalueerd en op kwaliteit beoordeeld. Zo nodig kunnen de slaapinterventies worden bijgesteld.

Werkbezoek Groen Links

Vrijdag heeft een aantal Tweede Kamerleden van Groen Links een bezoek gebracht aan de Acute psychiatrie van GGZ Drenthe.

Directeur Bert Hogeboom vertrekt bij GGZ Drenthe

Directeur Bert Hogeboom vertrekt bij GGZ Drenthe. Vanaf 1 januari 2019 gaat hij aan de slag als bestuurder bij Cosis.