Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Daniëlle Cath bijzonder hoogleraar GGZ Zorginnovatie

donderdag 23 januari 2020

Daniëlle Cath, psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Drenthe, is door de Stichting Psychiatrisch Epidemiologisch Onderzoek benoemd tot bijzonder hoogleraar GGZ Zorginnovatie in Noord Nederland op het gebied van angst en stemming. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.

Vanuit het Noord-Nederlands netwerk angst en stemming, waarvan Cath sinds medio vorig jaar voorzitter is, zet ze zich in voor meer gezamenlijk klinisch onderzoek én het in praktijk brengen van de resultaten van het onderzoek met als doel betere kwaliteit van behandeling. “Want onderzoek doen en de bevindingen in praktijk brengen zijn meestal twee sporen die niet goed samenkomen”, aldus Cath. 

Doorvragen
“Er valt nog veel te winnen in de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg als we systematischer en meer evidence-based gaan behandelen, met meer inbreng van de patiënt,” vertelt Cath. “Het is belangrijk dat de behandelaar doorvraagt en boven tafel krijgt wat de patiënt écht wil en samen met de patiënt de behandelmogelijkheden bespreekt. Daarbij geeft de behandelaar systematisch informatie over welke behandeling het meest effectief is met de huidige kennis. En dat zij vervolgens ook samen beslissen over het behandelplan en regelmatig stilstaan bij het verloop van de behandeling.

Naaste betrekken bij de behandeling
“Essentieel daarbij is dat patiënten zo veel mogelijk een naaste betrekken bij hun behandeling”, vervolgt Cath. Dat lijkt tot lagere uitval en beter effect te leiden.“Ondanks dat we het hier vaak over hebben, komt het regelmatig voor dat verpleegkundigen en behandelaren hen dat niet vragen, omdat ze denken dat ze patiënten daarmee belasten.”

Piloot van de behandeling
“Behandelaren zijn in mijn optiek de piloot van de behandeling: als deskundige moeten zij leiderschap tonen. Ze geven de patiënt ruimte om zelf te beslissen en gaan in samenspraak met de patiënt de behandeling aan. De komende jaren wil ik dat proces bevorderen en onderzoeken in welke mate dit leidt tot aantoonbaar effectievere en betere zorg. Daarnaast wil ik ook doorgaan met waar ik altijd al in geïnteresseerd was, namelijk nieuwe toevoegingen aan behandelingen bestuderen om behandelresultaten te versnellen en te verbeteren. En dat alles binnen het Noord Nederlands netwerk stemming en angst. Ik heb er enorm veel zin in!”

Achtergrond
Daniëlle Cath sinds 1 juli 2016 hoofd van de Opleiding Pychiatrie (A-opleiding) bij GGZ Drenthe. Ze werkte voorheen bij Altrecht Academisch Angstcentrum, en bij de angstpolikliniek van GGz Ingeest. Ze heeft zeer ruime ervaring als psychiater, onderzoeker en universitair hoofddocent bij de Universiteit van Utrecht. Cath is gepromoveerd op vergelijkende studies naar obsessief compulsieve stoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette, gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van angststoornissen en in het bijzonder OCD en heeft tientallen publicaties en lezingen op haar naam en vele promovendi begeleid.
 

Artikel over openheid bij depressie

Hoe moeilijk het is om over psychische problemen te praten, merkte psychiater Cecil Prins-Aardema van GGZ Drenthe toen haar man met een ernstige depressie werd opgenomen. Daarover staat een artikel in het Dagblad van het Noorden.

Prof.dr. Marike Lancel geeft op 3 feb. lezing over chronische slaapproblemen

Vier tot tien procent van de mensen lijdt aan chronische insomnie. Slapeloosheid heeft negatieve gevolgen voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Slaapexpert Marike Lancel bespreekt behandelmethodes en nieuwe ontwikkelingen.