Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Dit is het

Een behandeling bij Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) begint met één of meerdere gesprekken met een deskundige. Dat kan bijvoorbeeld een psychiater, gedragsdeskundige of een arts verstandelijk gehandicapten zijn. Ook is het mogelijk dat er een combinatie van deskundigen bij de behandeling betrokken is. 

Bij de behandeling worden vaak de mensen betrokken die voor de patiënt belangrijk zijn, zoals familie en/of begeleiders,  of degene die heeft doorverwezen.

Lees meer over behandelingen in het CVBP

Poliklinische behandeling

In het CVBP krijgen mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen specialistische behandelingen. Bij de intake wordt een inschatting gemaakt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling en welke behandeling het beste past. 

Tijdens de intake maken we kennis, bespreken we wat er aan de hand is en of/hoe het CVBP kan helpen. Binnen de intake willen we graag antwoord krijgen op de volgende vragen: 

  • wat is er met de patiënt gebeurd
  • wat zijn de klachten en krachten van de patiënt
  • wie zijn belangrijk voor de patiënt
  • wat wil de patiënt graag veranderen
  • wat heeft de patiënt nodig aan behandeling
  • wat kan het CVBP bieden aan de patiënt

De behandeling is erop gericht om de patiënt weer op eigen kracht verder te laten gaan. Tijdens de behandeling kan blijken dat een uitgebreider onderzoek nodig is. Als er geen behandeling mogelijk is binnen het CVBP, verwijzen wij de patiënt na de intake met een gericht advies door.

Lees meer over behandeling op de poli van het CVBP.

Klinische behandeling

Soms kan een tijdelijke opname in de kliniek van het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) nodig zijn. In de kliniek is dag en nacht hulp (24-uurszorg). Zo kunnen we een volledig beeld krijgen van wat er aan de hand is op verschillende momenten van de dag en nacht.

Lees meer over opname in het kliniek van het CVBP.

Wat levert het op?

Tijdens de behandeling gaat het om de wensen en doelen van de patiënt én om hoe die het beste kunnen worden bereikt. De naasten betrekken we nadrukkelijk bij de behandeling. Het doel van de hulp is dat de patiënt, samen met de naasten, beter leert omgaan met de problemen. Hierdoor ontstaat een nieuwe balans, waarin iemand zich beter kan ontwikkelen en naasten zich sterker voelen.

Een vraag stellen aan het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 33 41 00. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.