Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Stages

GGZ Drenthe biedt tal van mogelijkheden om stage te lopen: binnen verschillende beroepen en op verschillende niveaus. We hebben stageplaatsen voor studenten vanaf het derde leerjaar van verschillende opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. 

Verpleegkundige stages mbo en hbo 

GGZ Drenthe heeft zich verbonden aan het stagebureau van Netwerk ZON. Dit betekent dat we in principe alleen verpleegkundige stageplaatsen bieden aan studenten van de volgende onderwijsinstellingen en vanaf leerjaar 3. We hebben dus geen stages voor leerjaar 1 en 2. Zit je in leerjaar 3 of hoger en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Netwerk ZON. 

Semi-artsstage (M3-coassistent)

Wil jij het vak psychiatrie beter te leren kennen en overweeg jij je hierin te specialiseren? Dan is een M3-stage bij GGZ Drenthe wellicht iets voor jou.

Je kunt bij GGZ Drenthe een M3-stage, bestaande uit 14 weken ‘romp’-stage en 6 weken verdiepingsstage volgen op een specialistische afdeling of, bij specifieke interesse, op een afdeling naar keuze. Je kunt je M3-stage op verschillende afdelingen van GGZ Drenthe volgen:

  • FACT: langdurige ambulante patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen; Psychiatrische poliklinieken: korte reguliere ambulante behandelprogramma’s;
  • De Evenaar: transculturele psychiatrie (psychiatrische ziektebeelden bij geïmmigreerde bevolkingsgroepen zoals asielzoekers en vluchtelingen;
  • High & Intensive Care (HIC): acute psychiatrie voor volwassenen;
  • Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie: patiënten met een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Als M3-coassistent werk je onder supervisie van een psychiater of AIOS psychiatrie. Tijdens je M3-stage zie je patiënten voor psychiatrisch onderzoek bij opnamegesprekken, ambulante intakes en medicatie-contacten. Je neemt biografische anamneses af en je bent aanwezig bij systeemgesprekken en behandelsessies die zich daarvoor lenen. Ook ga je mee op eventuele reguliere huisbezoeken of ambulante crisisbeoordelingen binnen kantoortijden en loop je mee tijdens een aantal crisisdiensten buiten kantoortijden.

Dit ga je doen
Je ziet eigen patiënten meerdere malen, volgt het behandelbeloop voor de duur van je coschap en brengt deze patiënten wekelijks in bij multidisciplinaire overleggen. Je hebt gemiddeld een tot twee intakes per week met een opbouw van een eigen caseload van ten minste vijf patiënten. Daarnaast heb je één modelstatus per week, inclusief (indien relevant ook sociaal economische en biografische gegevens), structuurdiagnose+ classificerende diagnose en beleid. Je krijgt minimaal één uur supervisie van een AIOS of een psychiater. Verder participeer je actief in teamoverleggen en overdrachten en wekelijke behandelplanbesprekingen. Je maakt kennis met het administratieve proces dat aan behandelactiviteiten verbonden is en bevindingen dan wel interventies leer je vastleggen in het EPD. Ook leer je interne en externe verwijs- en ontslagbrievenschrijven. Tenslotte verzorg je eenmaal een klinische les voor de afdeling waar je werkzaam bent. Ook is er een mogelijkheid praktijkgericht of meer wetenschappelijk literatuuronderzoek te doen.

Wetenschappelijke stages
Daarnaast is het mogelijk om de wetenschappelijke stage van het M3-jaar bij GGZ Drenthe uit te voeren. Heb je belangstelling voor de somatische en biologische kant van de psychiatrie? En voor effecten, bijwerkingen en farmacogenetica van antipsychotica, antidepressiva en stemmings-stabilisatoren? Dan is een wetenschappelijke stage bij het MOPHAR (Monitoring Psychopharmacology) project misschien wel iets voor jou. In dit project krijgen ambulante patiënten van GGZ Drenthe een somatische screening in combinatie met labonderzoek, onderzoek naar bijwerkingen en eventueel naar metabool syndroom. Voor meer informatie over MOPHAR, bekijk deze pagina. Deze stage is goed te combineren met een klinische stage bij een van onze poliklinieken.

Tevens is het mogelijk om een wetenschappelijke stage bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie te volgen, voorafgaand aan of volgend op het M3-coschap.

Enthousiast?
Ben je enthousiast geworden? Neem dan contact op met Irma Gorissen, managementassistent A-opleiding, op: 06 – 29 57 48 12 of irma.gorissen@ggzdrenthe.nl. Wil je meer weten over de M3-stage bij GGZ Drenthe? Neem dan zonder aarzelen contact op met Harry Venema, psychiater/opleider coassistenten, via harry.venema@ggzdrenthe.nl of met Jon Polak, AIOS/opleider coassistenten, via jon.polak@ggzdrenthe.nl

Overige stages

Naast de verpleegkundige stages biedt GGZ Drenthe ook stageplaatsen voor andere opleidingen. Ook deze stages zijn alleen vanaf leerjaar 3. Denk daarbij niet alleen aan zorginhoudelijke stages zoals bijvoorbeeld social work, maar ook aan facilitaire of ICT-gerichte stages en dergelijke. Ook hiervoor zoeken we alleen stagiaires vanaf leerjaar 3.

Leerwerkplekken

Voor verpleegkundigen mbo (alleen BBL) en hbo biedt GGZ Drenthe jaarlijks een aantal leerwerkplekken. Meer informatie hierover vind je hier. We bieden overigens geen leerwerkplekken voor zij-instromers zonder zorgachtergrond en voor studenten social work en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. 

Interesse? Bel!

Heb je interesse om stage te lopen bij GGZ Drenthe? Of heb je vragen over de mogelijkheden? Bel dan met onze stagecoördinator Janneke Dilling, via 06-21 85 53 63.

Heb je vragen over de M3 stage? Neem dan zonder aarzelen contact op met Harry Venema, psychiater/ opleider coassistenten, via harry.venema@ggzdrenthe.nl of met Jon Polak, AIOS/ opleider coassistenten, via jon.polak@ggzdrenthe.nl

Direct solliciteren? 

Heb je geen vragen meer en wil je direct solliciteren? Stuur dan een e-mail naar stageloket@ggzdrenthe.nl. Vermeld hierbij je naam, telefoonnummer, opleiding, leerjaar, stagewensen en stageduur.

Interesse?

Heb je interesse om stage te lopen bij GGZ Drenthe? Of heb je vragen over de mogelijkheden? Bel dan met onze stagecoördinator Janneke Dilling, via 06-21 85 53 63.