Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wij vinden het belangrijk te meten wat het resultaat is van onze behandelingen en of u daar tevreden over bent. Meedoen aan deze onderzoeken is geheel vrijwillig en de beslissing wel of niet deel te nemen heeft geen gevolgen voor uw behandeling. De resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Vragen over effect van de behandeling
Aan het begin, tijdens en/of na afloop van de behandeling vragen we u vragenlijsten in te vullen. De antwoorden gebruikt het behandelteam om de voortgang van uw behandeling bij te houden.

Er zijn verschillende vragenlijsten: voor kinderen, volwassenen en ouderen. Maar ook voor poliklinische of klinische hulp. Alle vragenlijsten hebben tot doel het resultaat van de behandeling te meten. Vragenlijsten staan ook bekend onder de term ROM of Routine Outcome Monitoring. Dit betekent hetzelfde als regelmatig meten.

Met behulp van uw antwoorden krijgen we een goede indruk hoe het met u gaat en of de behandeling resultaat heeft. We bespreken de uitslag van de vragenlijsten met u.

Vragen over hoe tevreden u bent
Regelmatig vragen we onze patiënten hoe tevreden zij zijn over GGZ Drenthe. Daarvoor gebruiken we verschillende vragenlijsten. De vragen gaan over de hulp die u krijgt, hoe er met u wordt omgegaan, bereikbaarheid van de behandelaar (hulpverlener), informatievoorziening, keuzemogelijkheden, evaluatie en beoordeling. Voor het meten, analyseren en rapporteren van de ervaren kwaliteit van onze behandelingen gebruiken we standaard methoden, zoals de Consumer Quality Index (CQI) en de GGZ Thermometer. 

Uitkomst vragenlijsten
In 2021 hebben 957 patiënten de Consumer Quality Index (CQI) vragenlijst ingevuld. Over 2021 waarderen patiënten onze zorg met de volgende gemiddelde cijfers:

Volwassenen en ouderen Basis GGZ: 8,1
Volwassenen en ouderen Specialistische GGZ: 7,6

Ten opzichte van het jaar daarvoor zijn patiënten meer positief over het samen beslissen. GGZ Drenthe vindt het belangrijk passende zorg te bieden. We nemen patiënten mee in de besluitvorming over hun behandeltraject om te direct te komen tot de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast was in 2021 vanwege de coronapandemie vaker overleg tussen behandelaar en patiënt over hoe er met inachtneming van geldende coronamaatregelen met behandelmogelijkheden omgegaan kon worden.

De informatie over zelfhulpprogramma’s en ondersteuning van patiëntenverenigingen kan worden verbeterd. Een ander aandachtspunt is de evaluatie van vragenlijsten die patiënten invullen. Sommige patiënten zeggen onvoldoende geïnformeerd te zijn over de uitkomsten hiervan.

Gemiddelde indicatorscores 2021
Bejegening: totaal 4,6; BGGZ 4,8
Samen beslissen: totaal 4,4; BGGZ 4,7
Uitvoering behandeling: totaal 4,1; BGGZ 4,2
(De maximale score is 5)

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.