Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wij vinden het belangrijk te meten wat het resultaat is van onze behandelingen en of u daar tevreden over bent. Meedoen aan deze onderzoeken is geheel vrijwillig en de beslissing wel of niet deel te nemen heeft geen gevolgen voor uw behandeling. De resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Vragen over effect van de behandeling
Aan het begin, tijdens en/of na afloop van de behandeling vragen we u vragenlijsten in te vullen. De antwoorden gebruikt het behandelteam om de voortgang van uw behandeling bij te houden.

Er zijn verschillende vragenlijsten: voor kinderen, volwassenen en ouderen. Maar ook voor poliklinische of klinische hulp. Alle vragenlijsten hebben tot doel het resultaat van de behandeling te meten. Vragenlijsten staan ook bekend onder de term ROM of Routine Outcome Monitoring. Dit betekent hetzelfde als regelmatig meten.

Met behulp van uw antwoorden krijgen we een goede indruk hoe het met u gaat en of de behandeling resultaat heeft. We bespreken de uitslag van de vragenlijsten met u.

Vragen over hoe tevreden u bent
Regelmatig vragen we onze patiënten hoe tevreden zij zijn over GGZ Drenthe. Daarvoor gebruiken we verschillende vragenlijsten. De vragen gaan over de hulp die u krijgt, hoe er met u wordt omgegaan, bereikbaarheid van de behandelaar (hulpverlener), informatievoorziening, keuzemogelijkheden, evaluatie en beoordeling. Voor het meten, analyseren en rapporteren van de ervaren kwaliteit van onze behandelingen gebruiken we standaard methoden, zoals de Consumer Quality Index (CQI) en de GGZ Thermometer. 

Uitkomst vragenlijsten
In 2020 hebben 1.204 patiënten de Consumer Quality Index (CQI) vragenlijst ingevuld. Dat zijn ruim 400 minder dan in het jaar 2019. De verminderde respons kan worden verklaard door de coronapandemie. Veel afspraken op de poliklinieken werden vervangen door online behandelcontacten. Thuis worden vragenlijsten per mail mogelijk sneller over het hoofd gezien of zijn patiënten minder geneigd vragenlijsten per mail in te vullen. Maar ondanks deze periode met veel veranderingen en beperkende maatregelen is de gemiddelde waardering van onze zorg door patiënten nagenoeg gelijk gebleven.

We zijn tevreden met dit stabiele beeld dat we ook zien bij de gemiddelde indicatorscores. Zeker ten tijde van de coronapandemie waardoor de keuze van interventies werd beperkt en patiënten daardoor minder gelegenheid kregen mee te beslissen over behandelonderdelen. Zo was bijvoorbeeld lange tijd geen groepstherapie mogelijk en was online behandelen geen keuzemogelijkheid, maar in de meeste gevallen standaard.

Over 2020 waarderen onze patiënten onze zorg met de volgende gemiddelde cijfers:

Volwassenen en ouderen Basis GGZ: 8.2
Volwassenen en ouderen Specialistische GGZ: 7.8

Veel patiënten zijn tevreden over de bejegening en voelen zich serieus genomen door hun behandelaar(s). Patiënten zijn ook overwegend positief over de uitleg over doelen van hun behandeling en het bereiken van deze behandeldoelen.

De informatie over zelfhulpprogramma’s en ondersteuning van patiëntenverenigingen kan worden verbeterd. Een ander aandachtspunt is de evaluatie van vragenlijsten die patiënten invullen. Sommige patiënten zeggen onvoldoende geïnformeerd te zijn over de uitkomsten hiervan.

Gemiddelde indicatorscores

Bejegening: totaal 4,57; BGGZ 4,70
Samen beslissen: totaal 3,78; BGGZ 3,92
Uitvoering behandeling: totaal 4,08; BGGZ 4,28
(De maximale score is 5) 

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.