Spring naar navigatie Spring naar inhoud

In de geestelijke gezondheidszorg komen we soms in aanraking met suïcidepogingen of suïcides. Mensen die een einde aan hun leven willen maken, zenden hierover zelden duidelijke signalen uit. Dit om hun omgeving niet te alarmeren. Maar voor de persoon zelf zijn suïcidale gedachten meestal erg heftig. Het is dan bijzonder verdrietig als iemand geen andere mogelijkheid meer ziet dan zelfdoding. Het leed dat dit veroorzaakt, is voor familie, vrienden en hulpverleners zo groot, dat we suïcides zoveel als mogelijk willen voorkomen. Het suïcidepreventiebeleid van GGZ Drenthe is gericht op structurele en duurzame vermindering van het aantal suïcides. Uitgangspunt hierbij is de implementatie en borging van de landelijke Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’.

Suïcidepreventiebeleid GGZ Drenthe

GGZ Drenthe treft verschillende maatregelen om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten. Informatie in de Beleidsdoelen suïcidepreventie GGZ Drenthe 2019-2021.

Wat kunt u als hulpverlener doen?

  • Maak zelfmoordgedachten bespreekbaar, vraag ernaar indien u vermoedt dat iemand met zelfmoordgedachten rondloopt;
  • Toon begrip voor de wanhoop waarin iemand verkeert. 
  • Probeer de ernst van de situatie in te schatten: kun je goed contact maken, heeft de suïcidale persoon alleen zelfmoord gedachten of daadwerkelijk een plan, hoeveel haast heeft iemand om zichzelf te suïcideren, heeft de suïcidale persoon nog een toekomstperspectief?;
  • Onderneem actie: ga na of ondersteuning van u en/of van naasten voldoende is of zoek direct hulp voor een crisisinterventie.
  • Lees voor meer informatie de Tips om te praten van 113 Zelfmoordpreventie.

Patiënt in crisis aanmelden

  • In zorg bij GGZ Drenthe: neem contact op met de behandelaar of bel (buiten kantoortijden) (0592) 33 48 00.
  • Niet in zorg bij GGZ Drenthe: huisartsen kunnen direct het spoednummer van GGZ Drenthe bellen. Andere hulpverleners nemen contact op met de huisarts of huisartsenpost.

Algemene vragen over suïcidepreventie

Vragen of opmerkingen over suïcidepreventie die geen spoed vereisen kunt u stellen aan de Commissie Suïcidepreventie van GGZ Drenthe. Bijvoorbeeld over het bespreekbaar maken van suïcidegedachten bij een patiënt, de impact van een suïcidepoging in een gezin of het behandeltraject rondom het voorkomen van suïcide. 

Vragen kunt u mailen naar de secretaris van de Commissie Suïcidepreventie.
De commissie vergadert eens in de zes weken. Uw vraag wordt in de eerstvolgende commissievergadering besproken.

Een vraag stellen (voor verwijzers)

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.