Spring naar navigatie Spring naar inhoud

In de geestelijke gezondheidszorg komen we soms in aanraking met suïcidepogingen of suïcides. Mensen die een einde aan hun leven willen maken, zenden hierover zelden duidelijke signalen uit. Dit om hun omgeving niet te alarmeren. Maar voor de persoon zelf zijn suïcidale gedachten meestal erg heftig. Het is dan bijzonder verdrietig als iemand geen andere mogelijkheid meer ziet dan zelfdoding. Het leed dat dit veroorzaakt, is voor familie, vrienden en hulpverleners zo groot, dat we suïcides zoveel als mogelijk willen voorkomen. Het suïcidepreventiebeleid van GGZ Drenthe is gericht op structurele en duurzame vermindering van het aantal suïcides. Uitgangspunt hierbij is de implementatie en borging van de landelijke Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’.

Cliëntveiligheid vergroten

We treffen verschillende maatregelen om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen en daarmee de cliëntveiligheid te vergroten:

 • Signalen/ risico’s (her)kennenen bespreekbaar maken
 • Actieve toeleiding naar hulp
 • Goede diagnostiek en gerichte behandeling
 • Cliënten en familie betrekken bij risicotaxatie
 • Trainen van hulpverleners (PITSTOP)
 • Het voorkomen van suïciderisico bij nabestaanden (dit betreft een groep met een verhoogd suïciderisico)
 • Een goede opvang van familie/naasten en medewerkers organiseren
 • Samenwerken in de keten verbeteren en leren van incidenten (suïcides en suïcidepogingen).

Veel aandacht voor training medewerkers

In 2015 en 2016 is sterk ingezet op deskundigheidsbevordering van medewerkers van GGZ Drenthe. Gekozen is voor een nieuwe aanpak van scholing op het gebied van suïcidepreventie. Een speciaal team is in het najaar 2015 opgeleid als trainer suïcidepreventie om vervolgens alle teams in de organisatie te trainen. De PITSTOP-training is geaccrediteerd voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten om de deelname te stimuleren.

Cijfers

Suïcides 2014

 • Nederland: 1839
 • Drenthe: 62 (waarvan 23 in zorg bij GGZ Drenthe)
 • Groningen: 88
 • Friesland: 83

Suïcides 2015

 • Nederland: 1871
 • Drenthe 60: (waarvan 20 in zorg bij GGZ Drenthe)
 • Groningen: 66
 • Friesland: 86

Ten opzichte van 2014 is het aantal suïcides in 2015 landelijk gestegen van 1839 in 2014 naar 1871 in 2015. In de provincie Drenthe was een lichte afname te zien van 62 naar 60 suïcides in 2015. In 2015 pleegden 20 patiënten die in zorg waren bij GGZ Drenthe suïcide. Voor 2014 en 2015 kan op basis van bovengenoemde cijfers geconcludeerd worden dat ongeveer een derde van alle mensen die in de provincie Drenthe suïcide pleegden bij GGZ Drenthe onder behandeling waren.

Onderzoek

Zowel de suïcides als ook ernstige suïcidepogingen worden bij GGZ Drenthe volgens een bepaalde standaard onderzocht. GGZ Drenthe maakt hierbij gebruik van een kwalitatieve evaluatiemethode waarmee professionals die betrokken waren bij de zorg rond een persoon die door suïcide is overleden, direct inzicht krijgen in hun handelen als team.

Een vraag stellen (voor verwijzers)

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren. Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het Aanmeld- en Informatiecentrum (0592) 741400