Spring naar navigatie Spring naar inhoud

De Specialistische GGZ is voor mensen met ernstige, ingewikkelde psychische problemen waardoor het dagelijks leven flink is verstoord. U krijgt ook Specialistische GGZ als u spoedeisende hulp nodig hebt. De behandeling bestaat vaak uit gesprekken en kan worden aangevuld met andere soorten therapie, medicijnen en online therapie. Meestal vindt behandeling plaats op de polikliniek. U komt voor de behandeling naar een locatie van GGZ Drenthe. Een aantal patiĆ«nten wordt thuis behandeld. Soms is het noodzakelijk om u op te nemen in een kliniek.

Bij een behandeling in de Specialistische GGZ zijn verschillende behandelaren betrokken. Het gaat dan om behandelaren met verschillende deskundigheden, uit verschillende vakgebieden. Deze behandelaren overleggen met elkaar over uw behandeling in een multidisciplinair overleg (MDO), samen met uw regiebehandelaar. 

Na een behandeling in de Specialistische GGZ kunt u worden terugverwezen naar de huisarts of een behandelaar in de Basis GGZ voor nazorg.

U vindt hierover uitgebreide informatie op de website Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (Rijksoverheid).