Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als je bij GGZ Drenthe solliciteert, verstrek je ons bepaalde gegevens over jezelf. Wij verwerken die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

We gebruiken de gegevens voor de behandeling en beoordeling van je sollicitatie. Als je bij GGZ Drenthe gaat werken, worden de gegevens gebruikt voor de afdeling Personeelszaken. 

Als je sollicitatie wordt afgewezen, dan worden je gegevens uiterlijk binnen vier weken vernietigd. Soms vragen we je toestemming om je gegevens te mogen bewaren voor toekomstige vacatures. Dan worden je gegevens na uiterlijk één jaar vernietigd.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage/rectificatie of wissen van informatie. We bewaren de gegevens niet langer dan één jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

GGZ Drenthe gaat zorgvuldig met je gegevens om. Alleen medewerkers die vanuit hun functie of betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben, kunnen je gegevens bekijken. 

Er zijn organisaties waarmee GGZ Drenthe samenwerkt op het gebied van verwerking van persoonsgegevens. Dan sluiten we met hen een overeenkomst dat de gegevens in dat geval alleen voor GGZ Drenthe mogen worden verwerkt. 

Zie ook Privacystatement en cookies