Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Promotie en symposium over metacognitie

dinsdag 30 januari 2018

Steven de Jong, voormalig promovendus bij GGZ Drenthe Langdurige Zorg, verdedigt donderdagmiddag 8 februari zijn proefschrift over metacognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De middag start met een symposium over het onderwerp.

Psychotherapie gericht op metacognitieve vaardigheden bij psychose bemoedigend
Voor mensen met een psychotische stoornis is het kunnen denken over hun eigen gedachten en gevoelens en die van anderen (metacognitie) vaak lastig. Dit heeft zijn weerslag op het (interpersoonlijke) functioneren. Er zijn aanwijzingen dat psychotherapie mensen kan helpen hun metacognitieve vaardigheden te verbeteren. Dit concludeert Steven de Jong in zijn promotieonderzoek. Voordat dit echt vastgesteld kan worden zal er aanzienlijk meer onderzoek moeten worden gedaan.

Het eerste deel van het proefschrift van Steven de Jong is gericht op verscheidene definities van metacognitie die worden gehanteerd en de daarbij behorende behandelingen, op verbanden tussen deze vaardigheden en de ervaring van werk, en risico op geweld. In het tweede deel van het proefschrift bespreekt hij onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe psychotherapie gericht op metacognitieve vaardigheden bij psychose.

Informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen