Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Oproep aan patiënten en naasten begin coronaperiode te evalueren

maandag 14 september 2020

GGZ Drenthe is benieuwd hoe patiënten en naasten de behandeling, het aangepaste contact en de informatievoorziening tijdens de coronacrisis hebben ervaren. Met de coronacrisis bedoelen wij de periode van maart t/m juni dit jaar, toen Nederland te maken had met een lockdown.
 
Daarom verzoeken wij patiënten en naasten een aantal vragen te beantwoorden over deze periode en eventueel een toelichting te geven bij de antwoorden. Reacties zijn welkom tot uiterlijk dinsdag 22 september. Deelname aan de vragenlijst is geheel anoniem. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen, zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen. We gaan de uitkomsten gebruiken om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren bij een eventuele opleving van het coronavirus, of bij een volgende crisis. 

Klik hier voor de vragenlijst voor patiënten

Klik hier voor de vragenlijst voor naasten


Fietstocht voor aandacht psychische problemen

Op vrijdag 18 september fietst een peloton van GGZ Drenthe door Drenthe in het kader van de Inclusieweek. De deelnemers fietsen die dag maar liefst 170 kilometer langs alle locaties van GGZ Drenthe. Hiermee willen we aandacht vragen voor het doorbreken van vooroordelen in de psychiatrie.

GGZ Drenthe fietst voor suïcidepreventie

Hulpverleners, nabestaanden en sporttrainers gaan op 10 september fietsen om aandacht te vragen voor zelfdoding. Dat gebeurt op initiatief van “Break the stigma for families” in samenwerking met onder meer GGZ Drenthe, gemeente Assen en de Stichting Nabestaanden na Zelfdoding. Op die dag is het Wereld Suïcidepreventiedag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor zelfdoding om het onderwerp bespreekbaar te maken en steun te bieden aan nabestaanden.