Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Gezinnen met lef!

Spanningen binnen een gezin kunnen – om wat voor reden dan ook - oplopen tot nare situaties en escalaties. Je begrijpt elkaar niet meer, je raakt elkaar kwijt en zegt of doet dingen waar je achteraf spijt van hebt. Dit soort vervelende interacties is een maatschappelijk probleem met veel impact. De gevolgen kunnen fors zijn, niet alleen voor de betrokken volwassenen, maar ook voor kinderen. Tijdens de nieuwe behandelmethode Gezinnen met lef! gaan we samen aan de slag om dit aan te pakken en de sfeer in het gezin te verbeteren. Emilie (initiatiefnemer): "Ik geloof in de kracht van verbinding, zowel binnen teams als gezinnen."

Behandeling Gezinnen met lef!

De behandelmodule Gezinnen met lef! is bedoeld voor gezinnen uit Drenthe met kind(eren) in de leeftijd van 4 tot 18+ jaar waarbij de spanningen oplopen tot nare situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elkaar negeren, met spullen gooien, elkaar kwetsen maar bijvoorbeeld ook elkaar uitschelden of elkaar slaan en/of schoppen. 

Tijdens de behandeling werken we in twee groepen: een oudergroep en een kindgroep. Er zijn acht bijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met onder andere het leren begrijpen welke factoren invloed hebben op het ontstaan van nare situaties en concreet aan de slag met het doorbreken van patronen waardoor situaties prettiger verlopen binnen het gezin. Dit doen we niet alleen door te praten, maar ook te doen. De behandeling start met een intakegesprek en een netwerkbijeenkomst. Na de acht bijeenkomsten volgt een eindevaluatie. Meer informatie over de bijeenkomsten kun je hieronder lezen.

Oudergroep

“Ineens kon ik me verplaatsen in mijn kind en wat voor impact het op haar heeft als wij ruzie maken.” 

De oudergroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en wordt begeleid door twee systeemtherapeuten. In de oudergroep gaan we jullie in acht bijeenkomsten helpen om te begrijpen wat maakt dat het zo uit de hand loopt bij jullie thuis en wat het effect op ieder van jullie is, maar vooral hoe je het kunt veranderen. Je krijgt uitleg, gaat met elkaar in gesprek en je gaat samen aan de slag. Centraal staat zicht krijgen op jezelf, je partner, jullie relatie en jullie kind(eren) en zorg kunnen dragen voor een opvoedingsklimaat wat goed genoeg is voor de kinderen. 

De behandelaren van de oudergroep zijn Stefan en Bea. Stefan: "Ik help ouders graag om meer regie te ervaren binnen hun relatie." Bea: "Ik zoek graag met het gezin hoe ze het beter kunnen krijgen en hoe ze hun eigen kracht kunnen vinden én gebruiken."

Kindgroep

“Ik ben niet de enige waarbij er thuis spanningen zijn.”

De kindgroep is opgezet als een lotgenotengroep, waarbij er op een ontspannen en leuke manier ruimte is om gevoelens en ervaringen met elkaar te delen onder begeleiding van een systeemtherapeut en gz-psycholoog in opleiding. Belangrijk hierbij is hoe zij zich als kind voelen bij de ruzies thuis en wat het effect daarvan op ze is. Ook werken we aan een presentatie, die later met de oudergroep gedeeld wordt.

De behandelaren van de kindgroep zijn Elise en Martin. Elise: "Ik vind dat kinderen betrokken zijn en daarom ook betrokken moeten worden." Martin: "Ik help gezinnen graag op een speelse en creatieve manier met het werken aan belangrijke thema's."

Naast bovengenoemde begeleiding maakt ook een klinisch psycholoog deel uit van het behandelteam die samen met het team de inhoud van de behandeling helpt vormgeven en bewaken.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Gezinnen met lef! ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek 
  • Netwerkbijeenkomst 
  • Acht bijeenkomsten 
  • Evaluatiegesprek 
  • Na drie maanden 
Intake

Na de aanmelding plannen we een intakegesprek op een locatie van GGZ Drenthe. Tijdens dit intakegesprek leggen we meer uit over de behandeling en beantwoorden we jullie vragen. Door middel van een gesprek en een vragenlijst maken we een eerste inschatting over de geschiktheid van jullie gezin voor deelname. 

Netwerkbijeenkomst

Nadat jullie instemmen mee te doen en jullie zijn geschikt voor de behandeling, volgt de netwerkbijeenkomst op 26 september. Bij de netwerkbijeenkomst is het netwerk van jullie gezin welkom, dit kunnen bijvoorbeeld familieleden of vrienden zijn. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de (doelen van de) behandelmodule en bespreken we hoe het netwerk ondersteunend kan zijn richting het gezin. We weten uit ervaring dat het helpend is om het netwerk van een gezin te betrekken door ze informatie te geven en hen de gelegenheid te geven jou, jullie of jullie kind(eren) te steunen in dit proces.

Acht bijeenkomsten

Tijdens de acht bijeenkomsten – waarvan de eerste plaatsvindt op 3 oktober - gaan we in twee groepen (oudergroep en kindgroep) aan de slag. In de oudergroep gaan helpen om te begrijpen wat maakt dat het zo uit de hand loopt bij jullie thuis en wat het effect op ieder van jullie is, maar vooral hoe jullie het kunnen veranderen. De kindgroep is opgezet als een lotgenotengroep, waarbij er op een ontspannen en speelse manier ruimte is om gevoelens en ervaringen met elkaar te delen.

Evaluatie

Na de acht bijeenkomsten is er een evaluatie gericht op de behandeldoelen die vooraf vastgesteld zijn in de vorm van een gesprek en een vragenlijst. Op het moment dat er verdere hulp nodig is, kan verwezen worden naar een passende behandeling van bijvoorbeeld GGZ Drenthe.

Na drie maanden

Natuurlijk zijn we benieuwd hoe het met jullie gezin gaat na de behandeling. Ongeveer drie maanden na afloop van de behandelmodule nemen we contact met jullie op om te vragen hoe het met jullie gaat. Hiermee onderzoeken we ook hoe we de behandeling – met jullie hulp - kunnen (blijven) verbeteren.

Locatie

Het intakegesprek vindt plaats op een locatie van GGZ Drenthe. Dit gesprek plannen we in overleg. De netwerkbijeenkomst en de bijeenkomsten van de behandelmodule vinden plaats op de Alteringerweg in Beilen, locatie De Heerd.

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer weten of aanmelden? We helpen je graag verder! Neem (vrijblijvend) contact op met de behandelaren Bea, Elise, Emilie, Martin & Stefan via gezinnenmetlef@ggzdrenthe.nl.

Informatie voor aanmelders en hulpverleners

Gedurende het behandeltraject wordt er gewerkt met een zogeheten aanmelder. De aanmelder zal betrokken blijven, houdt zijn of haar rol om toe te zien op veiligheid. Eventuele andere hulpverleners kunnen, indien gewenst en met toestemming van de ouders, op de hoogte worden gehouden. Neem contact op via gezinnenmetlef@ggzdrenthe.nl voor meer informatie.