Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Gezinnen met lef!

Dit is het

De behandelmodule Gezinnen met lef! is bedoeld voor gezinnen met kinderen (4-18+ jaar) waar sprake is van ‘situationeel’ geweld. Bij situationeel geweld vloeit het geweld voort uit verstoorde interacties tussen de partners. Spanning loopt op, je raakt elkaar kwijt, begrijpt elkaar niet meer en doet of zegt dingen waar je achteraf spijt van hebt.

Hoe ziet de behandeling eruit? 
We werken in twee groepen: een oudergroep en een kindgroep. Na aanmelding volgt een informatief gesprek voor alleen de ouders. In dit gesprek geven we informatie over de behandelmodule en de werkwijze. Ook maken we in dit gesprek een eerste inschatting over de geschiktheid van jullie voor deelname aan de behandelmodule. Wanneer jullie instemmen mee te gaan doen, volgt een intakegesprek met jullie kind(eren) erbij. Dan maken we kennis met de kinderen en leggen we uit wat er gaat gebeuren in de kindgroep. 

Voorafgaand aan de start van de behandelmodule vindt er een netwerkbijeenkomst plaats. Hier geven we informatie over de (doelen van de) behandelmodule en bespreken we hoe het netwerk ondersteunend kan zijn richting het gezin. We weten uit ervaring dat het helpend is om het netwerk van een gezin te betrekken door ze informatie te geven en hen de gelegenheid te geven jou, jullie of jullie kind(eren) te steunen in dit proces. 

Oudergroep
In de oudergroep gaan we jullie helpen om te begrijpen wat maakt dat het zo uit de hand loopt bij jullie thuis en wat het effect op ieder van jullie is, maar vooral hoe je het kunt veranderen. Je krijgt uitleg, gaat met elkaar in gesprek en je gaat samen oefenen. Centraal staat zicht krijgen op jezelf, je partner, jullie relatie en jullie kind(eren) en zorg kunnen dragen voor een opvoedingsklimaat wat goed genoeg is voor de kinderen.

Kindgroep
De kindgroep is opgezet als een lotgenotengroep, waarbij er op een ontspannen en leuke manier ruimte is om gevoelens en ervaringen met elkaar te delen. Ook werken we aan een presentatie, die later met de ouders en de therapeuten gedeeld wordt. Belangrijk hierbij is hoe zij zich als kind voelen bij de ruzies thuis en wat het effect daarvan op ze is.   Na de acht bijeenkomsten is er een evaluatie gericht op de behandeldoelen die vooraf vastgesteld zijn. Op het moment dat er verdere hulp nodig is, kan verwezen worden naar een passende behandeling van bijvoorbeeld GGZ Drenthe.

Informatie aan aanmelders/hulpverleners
De aanmelder is betrokken tijdens het hele behandelproces (op veiligheid). Andere hulpverleners kunnen, indien gewenst en met toestemming van de ouders, op de hoogte worden gehouden.