Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Ivo is ervan overtuigd dat iedereen in een complot tegen hem zit. Volgens hem wordt er nu zelfs op de radio over hem gepraat. Hij wil beslist niet uit zijn veilige kamer.

"Ivo is ervan overtuigd dat iedereen in een complot tegen hem zit."

Ivo, 21 | Psychose

Ivo Willemsen uit Emmen is 21 jaar en studeert aan de Stenden Hogeschool. Hij heeft steeds meer moeite met het op kamers wonen. Ivo trekt zich terug uit het studentenleven en komt soms weken niet uit zijn kamer. Zijn ouders maken zich zorgen. Als ze vlak voor de zomervakantie op bezoek komen, treffen ze Ivo in een enorme puinhoop aan. Hij is al dagen zijn bed niet uit geweest en zijn kamer ligt bezaaid met half opgegeten pizza’s en lege bierblikjes. Zijn ouders ruimen de rommel op en nemen Ivo mee naar huis. Ondertussen is de zomervakantie afgelopen, maar Ivo woont nog steeds thuis. Hij heeft geen zin meer om verder te studeren.

Complot
Elke ochtend roept Ivo zijn moeder hem om aan het ontbijt te verschijnen. Ook zorgt zijn moeder ervoor dat zijn kamer thuis opgeruimd is en schoon blijft. Wel trekt Ivo zich steeds meer terug in zijn slaapkamer. Hij vindt het in de huiskamer te druk als de tv aanstaat of als zijn ouders visite hebben. Ook vindt hij het vervelend dat ze zo vaak over hem praten en om hem lachen. Op een dag komt hij schreeuwend de kamer in en roept dat het nu eens afgelopen moet zijn met dat gepraat en gelach. Als zijn ouders niet willen luisteren dan zal hij de boel in brand steken. Zijn vader probeert hem te kalmeren, maar Ivo grijpt hem bij de keel. Zijn vader kan zich met moeite losrukken, waarop Ivo naar zijn kamer rent en de deur barricadeert.

Ivo’s ouders voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Ivo blijft roepen dat ze moeten ophouden omdat hij anders de boel in brand steekt. Zijn ouders bellen de politie. Door de deur proberen de agenten met Ivo te praten. Als Ivo hoort dat ze van de politie zijn, wordt hij alleen maar bozer. Ivo is ervan overtuigd dat iedereen in een complot tegen hem zit. De politie besluit daarom om via de GGD-arts de crisisdienst van GGZ Drenthe in te schakelen.

Crisisdienst
De crisisdienst komt met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en een arts. Als zij voor de deur van zijn slaapkamer staan, is dat voor Ivo de bevestiging dat het hier om een complot gaat. De hulpverleners horen geschuif van meubels en gerommel met spullen. Ze vermoeden dat Ivo bezig is om een brandstapel te maken. Als ze hier naar vragen, geeft hij dit toe. Dit is voor de politie reden om de deur te forceren en Ivo te overmeesteren. Ivo is doodsbang voor wat er gaat gebeuren en slaat wild om zich heen. De arts besluit daarop om hem kalmerende medicijnen toe te dienen. Dit heeft effect. Ivo wordt wat rustiger, maar blijft erbij dat er een complot tegen hem wordt gesmeed. Volgens hem wordt er nu zelfs op de radio over hem gepraat. Hij wil beslist niet uit zijn veilige kamer.

Gedwongen opname
De arts vermoedt dat Ivo een psychose heeft en vindt dat er ingegrepen moet worden. Hij besluit tot een inbewaringstelling (IBS) en neemt hiervoor contact op met de burgemeester, die het met de arts eens is en een IBS uitgeschrijft. Ivo wordt met behulp van het opgeroepen ambulancepersoneel vervoerd naar het Psychosecircuit van GGZ Drenthe.  

Ivo is bang en wil weg, terug naar zijn eigen kamer. Volgens hem zitten de artsen en verpleegkundigen van GGZ Drenthe ook in het complot. Hij wil niet met ze praten. Van de arts mag hij niet van de afdeling af totdat de rechter langs is geweest om te oordelen over zijn inbewaringstelling.  

De eerste dagen weigert Ivo alle medicijnen en wil hij niet meedoen aan de groepsactiviteiten. De arts en verpleegkundigen proberen regelmatig met hem te praten. Ze blijven herhalen dat het belangrijk is om medicijnen in te nemen omdat hij dan geen stemmen meer zal horen. Ivo krijgt met sommige verpleegkundigen aarzelend wat meer contact en wordt wat minder bang. Na een paar dagen wil hij wel proberen of hij wat rust kan krijgen met medicijnen.

Hoe verder?
Na drie dagen komt er een advocaat langs die samen met Ivo doorneemt wat er gaat gebeuren. Ook de rechter en een griffier komen en er volgt op de afdeling een soort rechtszitting. Hierin kan Ivo samen met zijn advocaat aangeven wat hij vindt van zijn gedwongen opname. De rechter hoort ook de arts van de afdeling. Ivo geeft aan dat hij terug wil naar zijn ouders omdat hij zijn kamer thuis de meest veilige plek vindt, hoewel hij zijn ouders nog niet vertrouwt. Hij wil niet bij GGZ Drenthe opgenomen blijven. De rechter constateert dat Ivo nog gevaarlijk is voor zichzelf en anderen en hij laat de IBS drie weken langer doorlopen. Dit betekent voor Ivo dat hij vanaf vandaag nog drie weken op de afdeling moet blijven. In die periode wordt bekeken hoe het daarna verder gaat.  

De beschreven situaties zijn aan de werkelijkheid ontleend, de namen en persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. De afgebeelde personen zijn geen cliënten maar modellen.