Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Rick heeft een vorm van autisme. Hij vindt het moeilijk andere mensen te begrijpen.

"Autisme is niet te genezen maar je kunt er wel beter mee leren omgaan."

Rick, 19 | Autisme

“Ik ben negentien jaar en ik heb een vorm van autisme. Daarom heb ik moeite om mensen te begrijpen. Gesprekken kunnen voor mij soms heel verwarrend zijn. Als iemand iets probeert te zeggen in figuurlijke zin (beeldspraak) dan begrijp ik soms niet wat daarmee wordt bedoeld. Dingen als ‘naast je schoenen lopen’, ‘het regent pijpenstelen’ en ‘hij schrok zich een hoedje’, neem ik vaak heel letterlijk op.

Beeldspraak
Vroeger begreep ik ook niet wat mensen bedoelden als ze iets aanwezen, of als ze ‘sjjjjjjt’ zeiden. Dat laatste betekende dan dat ik stil moest zijn. Inmiddels snap ik beter wat dit soort uitdrukkingen betekenen. Mijn vader en moeder hebben me dit geleerd door veel te herhalen en te oefenen. Ook had ik vroeger moeite met praten. Tijdens logopedieles heb ik geleerd hoe bepaalde dingen heten en hoe ik woorden moet uitspreken. 

Ik houd er niet van om aangeraakt te worden. Mijn ouders merkten dit vroeger aan mij, omdat ik niet geknuffeld wilde worden. Zelfs niet als ik verdrietig was. Dan sloot ik me op in mijn kamer. Ik hield ook niet van tikkertje en van schommelen. En als mensen mij wilden helpen met oversteken en mijn hand vastpakten, dan raakte ik in paniek.

Regelmaat en structuur
Via een kinderarts kwam ik terecht bij GGZ Drenthe. Dat was al op jonge leeftijd. Ik weet dat ik anders ben dan anderen. Autisme is niet te genezen maar je kunt er wel mee leren omgaan. Wat goed voor mij is, is regelmaat en structuur. Ik doe vaste dingen op vaste dagen in de week. Elke dinsdag- en donderdagavond ga ik bijvoorbeeld hardlopen.  Ik heb een vriend die ook autistisch is. Hij woont bij mij om de hoek. Met hem spreek ik vaak af. Ook volg ik speciaal onderwijs. Volgend jaar doe ik examen.”

De beschreven situaties zijn aan de werkelijkheid ontleend, de namen en persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. De afgebeelde personen zijn geen patiënten maar modellen.