Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Een cultureel interview wordt door Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland 'De Evenaar' ingezet om een beter beeld te krijgen van iemands situatie. Tijdens dit gesprek besteden we aandacht aan culturele en persoonlijke achtergronden van de patiënt. Dit omdat er in veel culturen anders wordt omgegaan met psychische klachten.

In het culturele interview worden de verschillen tussen het land van herkomst en Nederland goed in kaart gebracht. Het kunnen anticiperen op deze verschillen komt de relatie tussen patiënt en behandelaar ten goede. 

Voorbeelden van onderwerpen die aanbod komen

  • betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving
  • lokale ziekteverklaringen en eigen ziekte-inzicht
  • hulpzoekgedrag, positie in het gezin, sociale contacten, steun- en krachtbronnen
  • religie, dagelijks functioneren, houding t.o.v. Nederlandse hulpverlening

Wat ook aan bod komt zijn de

  • de taal of talen en Nederlandse taalvaardigheid
  • etnische groep en etnische positie
  • culturele identiteit van het individu
  • culturele verklaringen betreffende de ziekte
  • culturele factoren in de psychosociale omgeving en het functioneren
  • culturele elementen in de relatie tussen patiënt en hulpverlener

Wat levert het op?

De hulpverlener krijgt beter inzicht in iemands culturele en persoonlijke achtergrond. Met deze kennis ontstaat er meer begrip tussen patiënt en behandelaar. Het cultureel interview verbetert zo de werkrelatie en verhoogd de kansen op een succesvolle behandeling

Praktische zaken

Patiënten uit een andere cultuur of cliënten die zich daarmee identificeren, komen in aanmerking voor een cultureel interview. Een cultureel interview kan een aanvulling zijn op de behandeling. Ook als de relatie tussen patiënt en behandelaar niet op gang komt, kan iemand aangemeld worden voor een cultureel interview. Wanneer iemand niet of nauwelijks Nederlands spreekt, kan wordt een tolk ingeschakeld.