Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Opleiding tot gz-psycholoog

Wil jij je als masterpsycholoog verder ontwikkelen tot gz-psycholoog? Ben je breed geïnteresseerd, flexibel, stressbestendig en beschik je over een lerende attitude? Wil je je bekwamen in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het stellen van indicaties en het toepassen van psychologische, pedagogische en het toepassen van een breed repertoire aan behandelmethodieken? Dan is de opleiding tot gz-psycholoog bij GGZ Drenthe iets voor jou! 

Over GGZ Drenthe

GGZ Drenthe is een grote erkende praktijkopleidingsinstelling voor de postmaster beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Onze organisatie kent een lange opleidingstraditie waar met enthousiasme en bevlogenheid wordt opgeleid. 

GGZ Drenthe biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling bij ernstige, complexe psychische problemen aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren en beschikt over een eigen somatische dienst. Samen met onze patiënten werken wij aan klachtafname, herstel en welbevinden. 

Onze hulp is toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk, soms thuis en vaak ook online. Soms is beschermende zorg in een kliniek nodig. Een behandeling is intensief, duurt kort als het kan en lang als het moet. Met preventie, consultatie en vroege interventies willen we zoveel mogelijk voorkomen dat de psychische klachten toenemen en mensen onze specialistische zorg nodig hebben.

GGZ Drenthe is gespecialiseerd in de behandeling van psychotische stoornissen (TOP GGz-keurmerk),  bipolaire stoornissen, posttraumatische stress-stoornissen, en angst- en OCD spectrumstoornissen. GGZ Drenthe heeft specialistische afdelingen op het terrein van, transculturele psychiatrie, psychiatrie en verstandelijke beperking, gezinspsychiatrie en forensische psychiatrie (TOP GGz-keurmerk).

Over de opleiding

Als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog (PIOG) ontwikkel je je tot een generalistische professional die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. Je leert  zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en lichamelijke beperkingen te behandelen. Hoofdtaken van de PIOG zijn het onder supervisie uitoefenen van diagnostiek en behandeling.  Daarnaast is er ruimte voor overige taken op het terrein van onder meer consultatie, voorlichting, (beleids)ontwikkeling en innovatie. De postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog duurt twee jaar en bestaat uit vier dagen praktijk en een dag theorie per week. Je krijgt wekelijks werkbegeleiding en supervisie aangeboden.

Enthousiast?

Jaarlijks zijn er 3 instroommomenten voor opleidingsplaatsen tot gz-psycholoog binnen GGZ Drenthe. De praktijkopleiding vindt altijd plaats op 2 verschillende afdelingen. Als erkende praktijkopleidingsinstelling stelt GGZ Drenthe de vacatures voor de opleiding tot gz-psycholoog open voor externe kandidaten. Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van Opleidingsinstituut PPO.  Kijk hier voor actuele informatie over  opleidingsplaatsen. 

Opleiding tot klinisch psycholoog

Ben jij gz-psycholoog en heb je interesse in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en wil je je managementvaardigheden uitbreiden? En wil je je verder specialiseren in het beantwoorden van complexe diagnostische vragen en in het uitoefen van psychotherapeutische behandeling? Volg dan de opleiding tot klinisch psycholoog bij GGZ Drenthe.

Over GGZ Drenthe

GGZ Drenthe is een grote erkende praktijkopleidingsinstelling voor de postmaster beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Onze organisatie kent een lange opleidingstraditie waar met enthousiasme en bevlogenheid wordt opgeleid. 

GGZ Drenthe biedt behandeling en begeleiding bij psychische problemen aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren en beschikt over een eigen somatische dienst. Samen met onze patiënten werken wij aan klachtafname, herstel en welbevinden. Onze behandeling is veelzijdig: eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is.

GGZ Drenthe is gespecialiseerd in de behandeling van schizofrenie psychotische stoornissen (TOP GGz-keurmerk),  (met TOPGGz-keurmerk), bipolaire stoornissen, posttraumatische stress- stoornissen, gezinspsychiatrie, en angst- en OCD spectrum stoornissen. GGZ Drenthe heeft specialistische afdelingen op het terrein van, transculturele psychiatrie, psychiatrie en verstandelijke beperking beperking, gezinspsychiatrie en forensische psychiatrie (TOP GGz-keurmerk).

Over de opleiding

Als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS) ontwikkel je je tot een expert op het terrein van  het uitvoeren van diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, meervoudige psychische aandoeningen die meerdere domeinen van het functioneren kunnen betreffen. Hiernaast ontwikkel je kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek door binnen één van de onderzoekslijnen van GGZ Drenthe Research onderzoek te gaan uitvoeren. Je leert de resultaten hiervan vertalen in zorginnovatie. Je voert daarnaast beleids- en/of managementtaken uit (waaronder een managementopdracht) met als doel dat je na je opleiding zelfstandig (zorginhoudelijke) managementtaken kunt gaan verrichten. 

Tijdens de opleiding krijg je diverse supervisietrajecten aangeboden op het terrein van psychotherapie, diagnostiek, management en wetenschappelijk onderzoek.De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. en bestaat uit een praktijkcomponent van vier dagen en een cursorisch component van een dag.

Enthousiast?

Jaarlijks gaan een aantal opleidingstrajecten tot klinisch psycholoog van start. Je wordt opgeleid op minimaal twee behandelafdelingen van GGZ Drenthe en je bent werkzaam op een onderzoeksafdeling. Om te kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats tot klinisch psycholoog moet je beschikken over je BIG-registratie tot GZ-psycholoog. Zowel medewerkers van GGZ Drenthe als externe kandidaten worden in de gelegenheid gesteld te solliciteren naar een opleidingsplaats.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van Opleidingsinstituut PPO. Heb je als GZ-psycholoog interesse in deze opleiding? Neem dan contact op met de P-opleider van GGZ Drenthe of kijk hier voor actuele informatie over opleidingsplaatsen. 

Informatie

Heb je vragen? Wil je contact met een gz-psycholoog of klinisch psycholoog over hoe het is om bij GGZ Drenthe te werken? Of ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.

Alice Vegter

Klinisch psycholoog, P-Opleider Psychologen bij GGZ Drenthe. Neem contact op via: 06 12 47 89 39 (secretariaat P-opleiding)

Mary Ann Brouwer

Managementassistent P-opleiding. Bereikbaar via 06-12 47 89 39 of via mail

Frank de Jong

Coördinator werving specialistische functies. Bereikbaar via: 06 - 50 88 93 77 of via mail.