Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Titel onderzoek

VR-SOAP: Virtual reality behandeling voor sociale activiteiten en participatie

Onderzoekers

Ivo Meins MSc, promovendus (foto)

Prof.dr. Marieke Pijnenborg

Prof.dr. Wim Veling, UCP (UMCG)

Verwijzing

Over het onderzoek

Mensen die een psychose hebben gehad kunnen moeilijkheden ervaren in sociaal contact. Zo zijn over het algemeen hun sociale netwerken kleiner, nemen ze minder vaak deel aan vrijetijdsactiviteiten en lopen ze vaker vast in werk/studie. Huidige behandelingen hebben slechts een matig effect op het sociaal functioneren. Virtual reality (VR) heeft een groot potentieel om de behandeling van sociale interactie te verbeteren. In VR-SOAP kunnen mensen op een veilige, maar tegelijkertijd realistische manier, oefenen met allerlei sociale situaties om zo te werken aan herstel. 

VR-SOAP is een behandeling gericht op het sociaal functioneren van jong volwassenen met een psychose. SOAP staat voor SOciale Activiteiten en Participatie. VR-SOAP biedt verschillende modules aan die onderzocht worden op hun bijdrage aan het verbeteren van de hoeveelheid en kwaliteit van de sociale contacten, vrijetijdsactiviteiten en de participatie aan de samenleving. 

Samenwerking

Bedrijven: Clevr bv (CleVR-Home), VRelax bx VRelax - Ontspannen bij stress en pijn

GGZ Instellingen: GGZ Drenthe, GGZ Rivierduinen, Altrecht, Kien-Vip, Dimence, Mentrum, UCP.

Overig: Rijksuniversiteit Groningen.

Publicaties