Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Titel onderzoek

Veerkrachtige families: herstel bevorderende factoren in gezinnen van mensen met een ernstige psychische aandoening .

Start onderzoek

Oktober 2020

Onderzoekers

Cecil Prins-Aardema (promovendus) (foto), GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie

Dr. Esther Sportel, GGZ Drenthe Langdurige zorg

Prof. dr. Marieke Pijnenborg, GGZ Drenthe Langdurige zorg, Rijksuniversiteit Groningen

Over het onderzoek

Ongeveer de helft van alle volwassenen met een ernstige psychische aandoening is ook vader of moeder van één of meerdere kinderen. Net als bij ouders zonder een ernstige psychische aandoening, is de rol van ouder belangrijk voor hen en is het een krachtige bron die betekenis en richting geeft aan hun leven en hen verbindt met anderen. Om die reden heeft de rol van ouder veel potentieel om op een positieve wijze een bijdrage te leveren aan het herstelproces bij een ernstige psychische aandoening. Alhoewel het herstelgericht denken nu op een breed draagvlak kan rekenen, is er in het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk nog weinig aandacht voor het bevorderen van herstel in de rol van vader of moeder.

Dit (promotie)onderzoek wil de (wetenschappelijke) kennis over herstel bevorderende en -beperkende factoren van ouders met een ernstige psychische aandoening en families met een gezinslid met een ernstige psychische aandoening vergroten. Aangezien stigma vaak een belemmering vormt in het herstel van een ernstige psychische aandoening zal deze factor specifiek worden meegenomen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de klinische praktijk voor herstelondersteuning van ouders met een ernstige psychische aandoening en families te verbeteren.  Daarnaast zal deze kennis worden gebruikt om een onderzoekslijn gericht op ‘herstel voor families bij een ernstige psychische aandoening’ te ontwikkelen binnen GGZ Drenthe. 

Samenwerking

Dit (promotie)onderzoek wordt gefinancierd door het Zorgondersteuningsfonds.
De Cliëntenraad en de Adviesraad Naasten van GGZ Drenthe ondersteunen dit onderzoek.  

Looptijd onderzoek

2020-2025