Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Titel onderzoek

Vroegdetectie en behandeling van slaapstoornissen binnen de psychiatrie.

Onderzoekers

Prof. Dr. Marike Lancel (foto), psycholoog en somnoloog; hoofd afdeling onderzoek FPK en behandelcoördinator Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen

Fiona ter Heege, promovendus, psycholoog GGZ Drenthe
Teus Mijnster, promovendus, psycholoog GGZ Drenthe
Gretha Boersma, senior researcher GGZ Drenthe
Ilse Thomasson, verpleegkundige, somno-technoloog i.o. & OSAS consulent GGZ Drenthe
Maaike van Veen, psychiater, onderzoeker GGZ Drenthe

Over het onderzoek

Veel mensen met een psychiatrische aandoening hebben ook slaapproblemen. Slaapstoornissen, zoals slapeloosheid en slaapapneu, komen veel voor in de psychiatrie. Insomnie, en mogelijk ook andere slaapstoornissen, kan het herstel van psychiatrische aandoeningen vertragen. Helaas worden slaapstoornissen in de psychiatrische praktijk vaak niet, of pas laat gediagnosticeerd en behandeld. Het doel van dit onderzoek is de klinische relevantie van het vroegtijdig opsporen en behandelen van slaapstoornissen in de geestelijke gezondheidszorg te onderzoeken.

Voor dit onderzoek zoeken we zowel mensen met als zonder slaapproblemen die bij GGZ Drenthe voor behandeling zijn aangemeld. Deelname aan dit onderzoek begint met het invullen van vragenlijsten, tijdens de intake bij GGZ Drenthe. De vragenlijsten gaan over de slaap, kwaliteit van leven en psychisch welzijn. Indien er op basis van de vragenlijsten aanwijzingen zijn voor een slaapstoornis, wordt de patiënt uitgenodigd voor vervolgonderzoek.

Op basis van loting worden patiënten ingedeeld in een groep die direct, of na 6 maanden begint met het diagnostisch onderzoek en behandeling van slaapstoornissen. Het slaaponderzoek bestaat uit een gesprek met een psycholoog en aanvullende metingen. Als er op basis hiervan een slaapstoornis wordt vastgesteld, dan krijgt de patiënt hiervoor een behandeling aangeboden, naast de behandeling die hij/zij volgt voor de psychische klachten. 

Een voordeel van deelname aan dit onderzoek is dat de patiënt mogelijk vroegtijdig behandeld kan worden voor de slaapstoornis waarmee hij/zij anders langere tijd had doorgelopen. De behandeling van een slaapstoornis leidt waarschijnlijk tot een verbetering van de slaap en mogelijk ook tot een verbetering van de kwaliteit van leven en vermindering van psychische klachten.

Samenwerkingspartners

Prof. dr. P.J. de Jong, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. G.H.M.  Pijnenborg, Rijksuniversiteit Groningen, GGZ Drenthe

Financiering

Espria
ZonMw

Overige informatie