Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Titel onderzoek

De huidige Nederlandse praktijk van afbouw van antipsychotica voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Onderzoekers

Joke de Haan, verpleegkundige in opleiding tot specialist (Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/ GGZ Drenthe)

Onderzoeksbegeleider: Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten, senior onderzoeker (Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/ GGZ Drenthe)

Over het onderzoek

Afbouw van antipsychotica voor probleemgedrag is één van de aanbevelingen uit de recent gepubliceerde Multidisciplinaire richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (Embregts et al.,2019). Zowel in Nederland als in het buitenland zijn initiatieven genomen om dit advies te ondersteunen; in het Verenigd Koninkrijk gebeurde dat vanuit de National Health Service met het “Stopping Over Medication of people with a learning disability, autism or both with Psychotropic medicines” (STOMP, 2016).

Er zijn tot nu toe weinig tot geen onderzoeken gedaan naar de kennis en ervaringen van voorschrijvende artsen en verpleegkundig specialisten met afbouw van antipsychotica bij hun patiënten met een verstandelijke beperking. Daarom is door psychiaters in Engeland, die het STOMP-project uitgevoerd hebben, in 2020 een survey opgezet om deze verborgen kennis in kaart te brengen. 

Hoewel de organisatie van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking internationaal verschillend is, komen de moeilijkheden om off-label psychofarmacagebruik terug te dringen en antipsychotica voor probleemgedrag af te bouwen in zeer veel landen voor. Daarom wordt de enquête momenteel ook in Nederland afgenomen onder artsen, verpleegkundig specialisten en psychiaters om internationaal onderzoek naar deze problematiek te kunnen doen. 

Daarnaast willen we inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van patiënten zelf met een licht verstandelijke beperking wat betreft afbouw van antipsychotica. Mocht u geschikte patiënten met een licht verstandelijke beperking in zorg hebben, wilt u dan een bericht sturen naar Joke de Haan? Ook voor overige vragen kunt u haar mailen. 

Bron: Embregts, P. J. C. M., Kroezen, M., Mulder, E. J., van Bussel, C., van der Nagel, J., Budding, M., Busser, G., de Kuijper, G., Duinkerken-Van Gelderen, P., Haasnoot, M., Helder, M., Lenderink, B., Maes-Festen, D. A. M., Olivier-Pijpers, V., Oud, M., Oude Luttikhuis, I., Schilt, C. J., Smit, T., van den Heuvel, J., Wieland, J. (2019) Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).