Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Titel onderzoek

Virtual Relaxation (VRelax) gebruik binnen de langdurige zorg locaties voor ouderen met ernstige psychiatrische aandoening.

Onderzoekers

  • Drs. A. Lugtenburg, GGZ Drenthe, ouderenpsychiater en onderzoeksleider Ouderenpsychiatrie (foto rechts)
  • Drs. D. van Dijk, GGZ Drenthe, ouderenpsychiater
  • Drs. S.Q. Ng, GZ psycholoog, GGZ Drenthe
  • Drs. A. Kalk, Verpleegkundige ouderenpsychiatrie, GGZ Drenthe

Over het onderzoek

VRelax is een virtual reality tool gericht op stress verlaging met 360 graden video’s van natuurlijke omgevingen van hoge kwaliteit en interactieve elementen die de aandacht voor deze omgevingen verhoogt. Deze klinische implementatie studie heeft als doel om te onderzoeken of de VRelax een geschikte aanvullende behandeling is in de klinische setting bij de ouderenpsychiatrie. We willen onderzoeken of het gebruik van de VRelax tot meer ontspanning (een vermindering van spanning en stress) bij patiënten kan leiden. Het onderzoek wordt verricht in de locaties van de Lotting en Nijlandsborg, waar in totaal ongeveer 120 mensen langdurig verblijven met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Elke patiënt die informed consent geeft kan meedoen met de studie. Er wordt een baseline meting verricht en daarna wordt gedurende 9 maanden gebruik gemaakt op beide locaties van de VRelax. Het betreft een mixed method onderzoek met kwantitatieve data: 1) afname perceived stress scale (baseline, na 6 maanden en (follow-up meting) na 9 maanden, 2) verbetering VAS score voor en na gebruik VRelax 3) vermindering van benzodiazepine gebruik) als kwalitatieve data naar de ervaringen van patiënten als verpleegkundigen tav gebruikersgemak, motivatie om VRelax te gebruiken als mogelijke knelpunten. De studie loopt van november 2022 tot augustus 2023 (9 maanden).

Samenwerkingspartners

Prof W. Veling (UMCG) is betrokken geweest als consulent om mee te denken over de opzet van de VRelax studie.

Publicaties

Veling, W., Lestestuiver, B., Jongma, M., Hoenders, H. J. R. & Driel, C. van. Virtual Reality Relaxation for Patients With a Psychiatric Disorder: Crossover Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res 23, e17233 (2021).

Onderzoeksartikel HBO-V: Kwalitatief onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het inzetten van VRelax in de langdurige ouderenpsychiatrie (jan 2023)

Kort samengevat: Bevorderende factoren zijn: bewustheid van de risico’s van benzodiazepinen, betrekken van verpleegkundigen bij het inzetten van nieuwe behandelmethodes en ervaring met smartphones en technologie door patiënten. Belemmerende factoren zijn: de doelgroep welke moeilijk instrueerbaar is en VRelax is lastiger in te zetten dan het verstrekken van benzodiazepinen.

VRelax draagt bij in kwaliteitsverbetering door verbreding van het behandelaanbod. Tevens is een verpleegkundige niet afhankelijk van een arts.

Presentatie

Workshop en presentatie onderzoeksresultaten op NOOP symposium Technologie in de ouderenpsychiatrie 11-10-2023