Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat onze zorg veilig en van goede kwaliteit is. Daarom doet GGZ Drenthe kwaliteitscontroles (audits). Ook worden we hier regelmatig op gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft daarbij het wettelijk recht om patiëntendossiers in te zien. Daarnaast heeft GGZ Drenthe kwaliteitscertificaten. Die zeggen iets over de processen en procedures van de instelling. Om over zo’n certificaat te beschikken én omdat we hechten aan aantoonbaar goede en veilige zorg, worden zowel door eigen medewerkers als door een onafhankelijke organisatie audits uitgevoerd.

Ook deze personen (auditoren) hebben inzage nodig in patiëntendossiers om te controleren of wat daarin staat voldoet aan de normen. Bijvoorbeeld of er een behandelplan en evaluatieverslagen aanwezig zijn. Er wordt daarbij niet gekeken naar de aard van de klachten of persoonsgegevens. De auditoren hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk met de informatie om. Als we uw dossier willen controleren, vragen we vóóraf uw toestemming. In onderzoeksresultaten en rapporten worden de gegevens altijd geanonimiseerd.