Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Binnen GGZ Drenthe werken we met de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat we tijdens de intake en behandeling bij GGZ Drenthe op verschillende momenten aandacht hebben voor de thuissituatie en omgeving van de patiënt. 

Als er vragen of zorgen zijn over de veiligheid van een kind/jongere of andere gezinsleden, proberen we samen te kijken hoe hiermee om te gaan en of we daarbij ondersteuning kunnen bieden of organiseren. 

Samen met de naaste(n) wordt dan een plan gemaakt om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. Wij kunnen daarbij hulp en advies vragen aan experts binnen GGZ Drenthe en/of Veilig Thuis. Als de zorgen blijven bestaan kan een officiële melding bij Veilig Thuis volgen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingVeilig Thuis Drenthe