Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Uiteindelijk gaat het erom dat er meer rust en ontspanning komt thuis

"Ik kijk graag over de grenzen van mijn functie heen."

Daniëlle Everts, |

“KID Ambulant is een kortdurende thuisbehandeling die zich richt op crisishulp, observatie en behandeling”, vertelt Daniëlle. “Medewerkers van KID ambulant komen bij het gezin thuis. We werken samen aan doelen, waardoor alle leden van het gezin beter met een bepaalde situatie om kunnen gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat er meer rust en ontspanning komt thuis.”

Modules
Binnen KID Ambulant wordt er gewerkt met drie modules: de spoed-, observatie- en behandelmodule. Daniëlle: “De spoedmodule is gericht op het voorkomen van crisissituaties, bij de observatiemodule kijken we naar hoe de patiënt is in interactie met zijn omgeving en binnen de behandelmodule wordt er doelgericht gewerkt aan hoe ik het kind en ouders kan helpen in de thuissituatie. Ik vind het heel mooi om thuis bij gezinnen te komen, je komt ook echt verder met de patiënt in zijn of haar eigen omgeving. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik zichtbaar en makkelijk benaderbaar ben voor gezinnen, zodat de drempel om vragen te stellen zo laag mogelijk is.”

Afwisselend
Geen dag is hetzelfde op het werk van Daniëlle. “En dat maakt het werk ook zo interessant”, zegt Daniëlle. “Je ontmoet steeds weer andere mensen en je komt iedere keer weer in andere situaties terecht waarop je moet inspelen. Dat maakt het werk erg afwisselend. Het mooie is dat ik, ondanks dat ik veel op pad ben, altijd in verbinding ben met mijn collega’s. Het is dus geen eenzame baan. Er is altijd iemand bereid om even te sparren, ook heb ik veel overleg met de regiebehandelaar. Ik werk wel heel zelfstandig; ik kan mijn eigen agenda beheren, dat maakt dat ik heel flexibel ben, ook dat vind ik erg prettig.”

Begrip speelt een grote rol
Daniëlle is vanuit haar opleiding altijd bezig geweest met kinderen en jeugd. Daniëlle: “De problemen die ik tegenkom bij mijn patiënten zijn heel wisselend. Het kan gaan om hechtingsproblematiek of generatie gebonden problematiek. Maar ik heb ook te maken met depressies en angsten. Ik vind het heel mooi om samen met de gezinnen te kijken wat voor hun situatie werkt. De dynamiek binnen het gezin maakt het interessant. We werken er altijd naar toe dat het gezin het weer leuk heeft met elkaar. En begrip hebben voor elkaar, speelt hierbij een grote rol!”

Ontwikkelen
Binnen GGZ Drenthe worden medewerkers gestimuleerd om zich verder ontwikkelen op hun vakgebied. “Ik kijk graag over de grenzen van mijn functie heen”, vertelt Daniëlle. “Ik vind het prettig om extra dingen op te pakken. Zo ben ik aandachtsfunctionaris suïcidepreventie en maak ik deel uit van de werkgroep Spoed4Jeugd Drenthe. Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en zorginstellingen in Drenthe om kinderen en jongeren in crisis buiten kantoortijden te helpen. Daarnaast krijg ik veel ruimte om te onderzoeken wat er bij mij past. Ik vind vooral de combinatie van meedenken over bepaalde thema’s en het uitvoerende werk van mijn functie erg leuk!”

Voldoening
“Wat ik mooi vind aan mijn werk is om te ontdekken wat er nu schuil gaat achter het gedrag van een kind”, zegt Daniëlle. “Dit helpt ook om bepaalde, best heftige situaties te kunnen duiden. Iedereen heeft de intentie om het zo goed mogelijk te doen en door bepaalde omstandigheden lukt dit niet altijd. Door dit uit te leggen en te laten zien, ontstaat er wederzijds begrip.” Veel voldoening haalt Daniëlle uit het zelfstandige werk, maar tegelijk ook altijd in verbinding te zijn met het team: “Er is zo ontzettend veel kennis en ervaring aanwezig op de afdeling. Hier kan ik heel veel van leren. Daarom vind ik het zo prettig om te kunnen overleggen met mijn collega’s. En het kunnen indelen van mijn eigen agenda maakt dat ik zeer flexibel ben. Ik zit hier goed op mijn plek!”