Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Het contact met haar patiënten en collega’s maakt dat Samantha met plezier haar werk doet.

"Ik wil patiënten nietvertellen hoe ze dingen moeten doen; ik begeleid en coach ze liever."

Samantha de Vries, |

Het gelijkwaardige contact met patiënten en oog hebben voor de mens achter het delict. Het is precies wat verpleegkundige Samantha de Vries zo aanspreekt in haar werk bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling. “Het werken voor de geestelijke gezondheidszorg is voor mij een bewuste keuze, ik wil patiënten niet vertellen hoe ze dingen moeten doen, ik begeleid en coach ze liever.”

Samantha is 12,5 jaar geleden begonnen als stagiaire hbo-verpleegkundige bij De Boeg, een afdeling binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Via vakantiewerk kwam ze vervolgens in de flexpool van de FPK terecht. Op deze manier kreeg ze de kans om kennis te maken met verschillende afdelingen en doelgroepen. Toen de FPA werd geopend, moest ze een keuze maken. “De keuze viel toen op de FPA, want van iets nieuws doen, word ik altijd enthousiast”, aldus Samantha.

Forensisch Psychiatrische Afdeling
De FPA biedt plaats aan 23 patiënten. Er wordt hulp geboden aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen die delicten hebben gepleegd of bij wie het gevaar dreigt dat ze dit gaan doen. Het opbouwen van een bestaan in de maatschappij staat centraal. De vier pijlers hiervoor zijn wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. “Het mooie van deze benadering is dat je kijkt naar wat patiënten willen om door te kunnen met hun leven. Wij helpen ze hiermee en kijken wat ervoor nodig is om dit doel te bereiken”, vertelt Samantha. “Mensen worden hun hele leven al veroordeeld om wie ze zijn en wat ze hebben gedaan, dat maakt het extra lastig om door te gaan met hun leven. Wij begeleiden ze hierbij door ze aan de hand te nemen.”  

Verschillende rollen
“We beginnen de dienst met een taakverdeling: de verdeling van wie er op welke afdeling werkt en wie de coördinerende dienst doet”, vertelt Samantha. “Er wordt ook gekeken naar welke afspraken er zijn en of die worden nagekomen. Als ik op de groep werk, kijk ik hoe het met iedereen gaat, zorg ik voor structuur, maar ook het beoordelen van verlofaanvragen en het wandelen met patiënten kan onderdeel zijn van mijn dag. Als ik coördinerende dienst heb, ben ik bezig met het zorgen voor overzicht, afstemming met elkaar en rust in het werken. Het voorbereiden en bespreken van het ochtendoverleg in het multidisciplinaire overleg is ook onderdeel van mijn taak.”

Naast haar rol als verpleegkundige is Samantha ook casemanager en IRB expert (Individuele Rehabilitatie Benadering). “Als casemanager heb ik twee patiënten onder mijn hoede. Hierbij is het wel van belang dat je een klik hebt met deze personen, je moet wel een beetje bij elkaar passen”, zegt Samantha. “Het hebben van een overstijgende blik is ook belangrijk. Je werkt samen met verschillende disciplines, externe partijen als de reclassering, maar je moet ook contact onderhouden met de familie van de patiënt. Dus je hebt echt een coördinerende rol.”

Individuele Rehabilitatie Benadering
Samantha: “Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) is een behandeling om wensen en mogelijkheden van de patiënt te onderzoeken op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd en sociale contacten. De IRB gaat uit van wat patiënten willen en kunnen. Ik heb een opleiding gedaan tot IRB expert en in die rol geef ik geef ik trainingen. Dit kan binnen de groep zijn of individueel.”

Patiënten
Binnen de FPA zitten patiënten met verschillende achtergronden. Er is wel verschil tussen de twee afdelingen: de ene afdeling is meer gericht op het ondersteunen en activeren van patiënten en bij de andere afdeling wordt meer zelfstandigheid verwacht.
Binnen het team van Samantha is veel aandacht voor veiligheid. “We gaan spannende situaties niet zo snel uit de weg en worden getraind in het geval dat er veilig fysiek ingegrepen moet worden, maar we moeten ons wél altijd bewust blijven van de risico’s. Zo ben je nooit alleen op de afdeling. Daarnaast draag je altijd een alarm, als er iets is, kun je deze gebruiken. En als het echt nodig is, staan de collega’s van de FPK ook meteen klaar.”
 
Plezier
Het contact met haar patiënten en collega’s maakt dat Samantha met plezier haar werk doet. Samantha: “We hebben een heel leuk team en we vertrouwen elkaar, dat is ook heel belangrijk. Er is ook veel aandacht voor begeleiding van stagiaires en nieuwe collega’s. Het is best heftig werk, zeker als je het niet gewend bent. Daarom willen we ook altijd de ruimte bieden om hierover te praten. Binnen GGZ Drenthe is ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Als je een bepaalde opleiding of training wilt volgen, dan is dat vaak wel mogelijk en de organisatie faciliteert dit dan ook.”