Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Je krijgt eigenlijk de problematiek over hele breedte mee bij onze doelgroep

"De kunst is om altijd de samenwerking te zoeken en te kijken wat nu het beste is voor de patiënt. Dát maakt het boeiend."

Marlies van Rosmalen, |

Marlies van Rosmalen is GZ-psycholoog bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van GGZ Drenthe. Daarnaast is ze in opleiding tot Klinisch psycholoog en werkt daarom ook een dag op de Evenaar, het centrum voor transculturele psychiatrie van GGZ Drenthe.

“Ik geef behandeling aan kinderen, jongeren en aan hun ouders. De leeftijden variëren van 0 tot 23 jaar”, vertelt Marlies. “Ik geef individuele therapie en groepstherapie, schematherapie en speltherapie aan de kleinere kinderen. Daarnaast hoort het doen van diagnostiek en intakes ook bij mijn functie.”
 
Problematiek
De problematiek die Marlies tegenkomt, is heel divers, maar het is altijd specialistische ggz-problematiek. Marlies: “De enkelvoudige ‘heb ik ADHD?’-vragen komen bij ons niet meer voor. Het gaat om specialistische vragen waarbij altijd systemisch en intergenerationeel de nodige complexiteit speelt.”

Doelgroep
Marlies heeft heel bewust gekozen voor deze doelgroep. “Je krijgt eigenlijk de problematiek over hele breedte mee bij onze doelgroep”, licht Marlies toe. “Dus van baby af aan krijg je de kinderen in je kamer en ook de ouders erbij. Het is altijd systemisch, ook als een puber hier in zijn eentje komt en zegt: ik wil mijn ouders niet betrekken, dan wordt het toch systemisch. Je hebt altijd met een groep mensen te maken, met de onderlinge relaties en hoe een patiënt in die onderlinge relaties terecht is gekomen waar hij nu in zit. Dat vind ik heel interessant. Ook vind ik het mooi om te zien dat het geregeld de kracht van datzelfde systeem is dat – met wat hulp - iemand hier weer uit weet te halen.”

Ondanks dat ze op de poli werkt, is geen dag hetzelfde voor Marlies. “Dit komt omdat de problematiek én de mensen met wie ik werk op een dag zo anders kunnen zijn. Dit zijn de patiënten, hun systemen, maar ook mijn collega’s en de externe partijen waarmee we te maken hebben: je zit steeds weer met iemand anders met een heel ander verhaal aan tafel. Dan heb je weer contact met scholen of met het consultatiebureau: iedereen heeft bepaalde ideeën en belangen of bezwaren. De kunst is om van daaruit altijd samenwerking te zoeken en te kijken wat nu het beste is voor de patiënt. Dát maakt het boeiend.”

Gezamenlijkheid
Binnen Kinder- en Jeugdpsychiatrie zijn vier afdelingen: Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel. Marlies kent vrijwel alle collega’s. Marlies: “Dat is best bijzonder, omdat we geografisch vrij ver van elkaar af liggen. We werken veel samen in overkoepelende werkgroepen, dus de gezamenlijkheid is ook breder dan het team Assen waar ik in zit. Het voordeel is dat we de behandelingen ook uniformer kunnen vormgeven.”

“Mijn collega’s zorgen ervoor dat ik dagelijks met veel plezier naar mijn werk ga”, vertelt Marlies. “We zijn een groot team en werken heel veel samen. Je doet nooit een behandeling in je eentje. Je bent altijd met meerdere mensen bezig om een patiënt en zijn of haar systeem te helpen. Die collegialiteit en vooral die samenwerking vind ik heel prettig. Het is emotioneel zwaar werk, dus het is fijn om het samen te doen, maar ook om het te kunnen delen. Je hebt vaak aan één woord genoeg. We houden elkaar scherp en daarmee houden we de behandeling goed op orde. Als ik bijvoorbeeld het idee heb dat de behandeling een bepaalde kant op moet, dan bespreken we dit in het multidisciplinair overleg. Dan wordt dit plan vanuit verschillende invalshoeken bekeken, het wordt niet klakkeloos overgenomen. Op deze manier komen we tot de beste aanpak.”

Binnen Kinder- en Jeugdpsychiatrie zijn op dit moment adolescentenzorg, spoedzorg, KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen), ouderschapsconsultatie en infant mental health actuele onderwerpen. “Daarnaast maak ik nog deel uit van de werkgroep e-health”, vertelt Marlies. “Hierbij kijken we hoe we binnen onze doelgroep blended behandelen zouden kunnen inzetten, dit is een mix tussen fysieke gesprekken en het doen van online modules. Op dit moment zijn we, samen met Therapieland, de leverancier voor het platform voor online behandelen, modules voor psycho-educatie aan het ontwikkelen.”

Ontwikkeling
Marlies en haar collega’s zijn op zoek naar mensen die breed specialistisch kunnen kijken. “Als diegene dit leuk vindt en ook van samenwerken houdt, is hij of zij van harte welkom”, zegt Marlies. “We zijn hier goed in en we worden er steeds beter in, we blijven ook ontwikkelen. Er worden continu verbeteringen doorgevoerd. We zijn in beweging en gaan vooruit en daar waar we met protocollen of standaarden kunnen werken, dan doen we dat. Maar we kunnen ze ook gemotiveerd goed loslaten en meer overstijgend kijken en maatwerk leveren. Binnen GGZ Drenthe is veel ruimte voor ontwikkeling, dit wordt ook echt gestimuleerd. Niet alleen binnen het team, maar er is ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het doen van opleidingen wordt vanuit GGZ Drenthe heel goed gefaciliteerd.”