Spring naar navigatie Spring naar inhoud

“Binnen GGZ Drenthe zien we geen aandoeningen en stoornissen, maar zien we de hele mens.”

"Binnen GGZ Drenthe zien we geen aandoeningen en stoornissen, maar zien we de hele mens."

Ben Poortland, |

Ben is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van GGZ Drenthe in Meppel. Daarnaast maakt hij deel uit van het adolescententeam. Ben heeft 12 jaar bij GGZ Drenthe gewerkt en heeft vervolgens even een uitstapje gemaakt naar een andere werkgever. Sinds een jaar is hij weer terug bij GGZ Drenthe

Brede blik
“De reden hiervoor is dat er binnen GGZ Drenthe heel breed wordt gekeken naar de cliënt”, vertelt Ben. “Niet alleen naar het probleem dat de cliënt heeft, maar vooral naar de oorzaak en wat we kunnen doen om de cliënt te helpen om het leven weer op te pakken. Er wordt heel veel tijd gestoken in goede diagnostiek. Een cliënt wordt goed in kaart gebracht en op basis hiervan worden gedegen keuzes gemaakt en een goede behandeling geboden. We doen niet aan symptoombestrijding, maar we brengen zorgvuldig in kaart wat het onderliggende probleem is. 

Taken
Binnen GGZ Drenthe krijgt Ben naast zijn functie als behandelaar extra uren voor wetenschappelijk onderzoek en overige taken. “Er worden uren gereserveerd voor onderzoek en andere taken, zoals mijn deelname aan de diagnostiekcommissie”, vertelt Ben. “Sowieso vind ik mijn takenpakket heel belangrijk; ik heb een breed en gevarieerd pakket. Ik vind het prettig om in brede zin iets te betekenen. Natuurlijk ligt de nadruk wel op het behandelen van mijn cliënten, maar er is voldoende ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen en om de werkzaamheden te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt ook ondersteund door het management. Natuurlijk is financieel gezonde bedrijfsvoering belangrijk, maar niet leidend. Er wordt eerst gekeken wat inhoudelijk nodig is en daarna pas of het financieel haalbaar is.”

Complexe problematiek
Binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het adolescententeam van GGZ Drenthe hebben cliënten te maken met complexe problematiek. En dat is wat Ben ook aantrekkelijk vindt aan het werk. “We nemen dus echt tijd en ruimte om te kijken naar de onderliggende problematiek en gaan daarna pas behandelen”, licht Ben toe. “Dit zijn wel puzzels. Je hebt vaak ook wel een lange adem nodig om in contact te komen en te blijven. Je hebt als behandelaar echt iets toe te voegen. Je loopt een tijdje mee naast de cliënt. Je hebt oog voor de behoeftes van de cliënt en confronteert waar nodig. Ook geef je het vertrouwen met als doel dat cliënten het leven later weer alleen op kunnen pakken. Dat vind ik mooi.”

Ontwikkeling
“Binnen zowel de Kinder- en Jeugdpsychiatrie als het adolescententeam hebben we goed gekwalificeerde mensen en een goede opleidingsstructuur”, vertelt Ben. “Er is natuurlijk sprake van complexe casussen die je onmogelijk alleen kan dragen. Daarom is het zo fijn dat collega’s heel breed meedenken. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij vanuit zijn of haar functie, zo vullen we elkaar aan en houden we elkaar scherp. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid gevoeld om als professional up-to-date te blijven. Dit wordt ook duidelijk ondersteund vanuit de organisatie: er is voldoende opleidingsbudget en er zijn mogelijkheden om binnen je contracturen cursussen, studiedagen en opleidingen te volgen. We voelen met z’n allen de urgentie om goed geschoold te zijn en te blijven en cliënten daarmee de zorg te bieden gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke bevindingen.”

Wij zien mensen
Ben: “Bij GGZ Drenthe zien we geen aandoeningen en stoornissen, maar we zien mensen. We proberen de cliënt in totaliteit te zien, dat betekent onder andere dat we bij kinderen, jongeren en adolescenten altijd ook ouders of belangrijke andere personen bij het behandeltraject willen betrekken, om zo goed op maat een behandeling neer te kunnen zetten. We hebben een complexe doelgroep en we hebben met grote regelmaat te maken met langdurige trajecten, hier moet je je niet door laten afschrikken. Het fijne is dat je er bij ons niet alleen voor staat, maar je doet het altijd samen met je team. We zijn altijd op zoek naar goede mensen. Dus wil je eens langskomen om de sfeer te proeven? Je bent altijd welkom voor een kop koffie!”